Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Överbrygga kulturella skillnader med hjälp av itslearning

itslearning är ”revolutionerande för skolor”, säger Monica Bjelde, vinnare av vår Facebook-tävling ”2 000 likes”! Monica besvarade mejlet som talade om att hon vunnit med ”Wow! Tack!! Jag brukar aldrig vinna, så detta kom verkligen som en överraskning!”

Monica, som var den 2 000:e personen som gillade vår Facebook-sida, har undervisat på Gimle högstadieskola i Kronstad i Norge sedan 2000. Vi besökte henne under en engelsklektion för att överlämna en ryggsäck full med priser. Vi pratade lite med henne och hennes elever om itslearning, som de använder varje dag. Monica tog sig tid och visade oss några av hennes kursinfopaneler och undervisningsmaterial. Vi var mycket imponerade av både hennes undervisningsmetoder och elevernas beteende under vårt besök.

Monica berättade att en stor del av eleverna på Gimle kommer från andra kulturer och representerar 25 olika länder. I hennes klass finns det elever från Somalia, Irak, Palestina och Turkiet. Det fick oss att undra hur itslearning kan hjälpa skolor att ta tillvara på de möjligheter och klara av de utmaningar som uppstår på multikulturella skolor.

Kommunikation

En av utmaningarna på en multikulturell skola är kommunikationen. På Gimle arbetar man hårt för att förbättra kommunikationen mellan skolan och föräldrarna till multikulturella barn. Man vill se till att alla föräldrar känner sig välkomna att delta i skolaktiviteterna, komma på föräldramöten och kontakta skolan när de har frågor. Då kan en plattform som itslearning vara till stor hjälp eftersom den sänker kommunikationströskeln. Föräldrarna kan logga in och enkelt kontakta lärarna och administratörerna. Plattformen stödjer också SMS-appar för att påminna föräldrar om skolmöten och evenemang.

Monica berättar att hon är en s.k. kontaktlärare, vilket innebär att hon även ansvarar för att anordna regelbundna möten med eleverna och deras föräldrar. På Gimle loggar föräldrarna in på itslearnings föräldraportal för att få tillgång till viktiga skolnyheter, barnets betyg, kommentarer om uppförande, frånvarorapporter m.m. De kan också se studieplaner för respektive vecka, resurser och läxor. Det gör att de kan hjälpa sitt barn förstå innehållet på lektionerna. På skolor som Gimle kan elever som har svårt med ett ämne på norska få hjälp av sina föräldrar, som kan förklara det på deras hemspråk.

Multikulturella fördelar

Monica ser fördelarna med att undervisa på en multikulturell skola. ”Först och främst ser jag en multikulturell skola som något positivt”, säger hon. Nyanlända i Norge och norska elever har mycket att erbjuda varandra. Det blir mer intressant för lärare att undervisa och för eleverna att lära sig om olika ämnen, som religioner i världen, när det finns elever i klassen som utövar andra religioner än kristendom. Eleverna tycker att det är lättare och mer intressant att lära sig om t.ex. islam och hinduism när de kan diskutera det med andra elever som har kunskap och erfarenhet av ämnet. En multikulturell skola lär eleverna tolerans och öppenhet mot andra kulturer, språk, religioner och livsstilar.”

”Å andra sidan får jag tillbringa en del tid med att förklara vanliga ord och uttryck eftersom en del av mina elever håller på att lära sig norska” fortsätter Monica. ”Jag lägger också mycket tid på att skriva om och omformulera undervisningsmaterial till enklare norska, så att elever som har svårt med språket ändå förstår vad de läser. De eleverna behöver mer hjälp än sina klasskamrater, så jag hinner inte hjälpa de andra lika mycket eftersom jag är den enda läraren på 30 elever. Då är itslearning till stor hjälp. Jag laddar upp hjälpsidor, ordlistor och olika länkar på plattformen så att mina internationella elever kan använda dem både i skolan och hemma.”

Inte tillräckligt många timmar på en dag

”En av mina största utmaningar är att hitta tillräckligt med tid för att anpassa mitt undervisningsmaterial efter varje elev och efter deras förmåga. Jag hinner inte lära ut det jag behöver i varje ämne inom den tillgängliga undervisningstiden”, berättar Monica. ”itslearning hjälper mig strukturera elevernas skoldag.”

Monica har bott både i England och Nya Zeeland och undervisar bland annat i engelska. ”Jag hinner inte lyssna på alla varje vecka när de läser högt” nämner hon. För att lösa tidsproblemet skapar hon uppgifter i itslearning där hon ber eleverna spela in när de läser engelskuppgiften högt med itslearnings inbyggda ljudinspelare. Eleverna bäddar in inspelningarna i uppgifterna och skickar dem till henne på webben. Monica lyssnar på dem när hon hinner och skriver individuell feedback i varje elevs uppgiftsfil. Hon spelar också in sig själv när hon läser upp texter av bl.a. Shakespeare, så att eleverna kan höra rätt uttal på engelska.

Det virituella klassrummet

Monica delar även ut prov och uppgifter på webben. Hon förklarar: ”Eleverna är vana vid att göra prov på plattformen och lämna in uppgifter som sedan skannas av itslearnings plagieringskontroll-app. Jag brukar låta dem börja med en uppgift i klassrummet, spara den på deras itslearning-sida och fortsätta hemma eller i skolan nästa dag.”

Monica visar oss en kontrollista som hon använder för att utvärdera engelskuppsatser.

Hon ger eleverna utvärderingskriterier så att de förstår hur hon kommer att utvärdera och betygsätta uppgifterna. Hon tycker att det är viktigt att eleverna har en översikt över sina kunskaper i olika ämnen, så hon lägger in alla deras betyg i itslearning.

Även om hon stöter på många svårigheter under skoldagen betonar Monica att hon verkligen tycker om sitt jobb. ”Eleverna är ovärderliga och jag bryr mig om varenda en av dem!” säger hon. Det inte så konstigt att hon gillade vår Facebook-sida – hon använder itslearning varje dag och det gör hennes undervisning effektivare. ”På det hela taget är jag nöjd med itslearning. Det är revolutionerande för skolor”, säger hon glatt.


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss