Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Alliance for Education: en gemensam landsomfattande IT-infrastruktur för alla skolor

Tänk dig ett land där all utbildnings-IT effektivt kan kommunicera sinsemellan. När en elev byter skola skulle all information om eleven och hans eller hennes elektroniska arbete omedelbart finnas på den nya skolan. Och om en lärare byter jobb skulle han eller hon fortfarande ha tillgång till sina resurser och arbeten. Det är vad Alliance for Education försöker uppnå i Tyskland – och eventuellt i hela Europa.

Alliance for Education är en koncern som består av företag från olika branscher och som bildades av några av världens ledande IT-företag, inklusive Intel, Microsoft och itslearning samt en rad leverantörer av digitalt innehåll och tyska delstater.

Efter att ha grundats i januari 2012 har Alliance for Education arbetat för ett enkelt men ambitiöst mål: att designa en gemensam IT-arkitektur som gör att alla utbildningsinstitut i Tyskland kan dela data och resurser med varandra och på så vis förbättra utbildningsupplevelsen för alla elva miljoner studenter och 900 000 lärare i Tyskland.

Anpassar IT för bästa möjliga utbildning

”Precis som i de flesta länder är utbildnings-IT i Tyskland mycket godtyckligt just nu,” förklarar Christian Grune på itslearning i Tyskland, en av grundarna av Alliance for Education.”Varje institution eller delstat har skapat sin egen infrastruktur. Även om många av dem är bra är de inte integrerade. När en elev byter skola kan man därför oftast inte överföra hans eller hennes data och går på så sätt miste om en hel del värdefull information. Det gör det också väldigt svårt att dela resurser med andra skolor eller högskolor.”

Öppna standarder är nyckeln

Alliance for Education arbetar nu för att ändra på detta. Tanken är att man ska skapa en mall för all utbildnings-IT i Tyskland, vilket innebär att alla institutioner alltid ska kunna dela med sig av information, oavsett vilka system eller leverantörer de använder. Detta ska ske med hjälp av öppna standarder.

”Öppna standarder är nyckelordet”, förklarar Christian.”Målet är att se till att alla system kan dela data. Då spelar det ingen roll vilket informationssystem eller vilken inlärningsplattform institutioner använder – de kommer alltid att kunna dela med sig av data till varandra.”

Molnbaserat system

För att uppnå det kommer Alliance for Education att använda en molnbaserad arkitektur. Molnsystemen finns i grund och botten på Internet, vilket innebär att IT-cheferna inte behöver installera eller uppdatera någon mjukvara på lokala maskiner. Systemleverantören ser till att systemet fungerar som det ska, lagrar datan säkert och kan enkelt släppa nya uppgraderingar för att matcha ändringar i arkitekturen.

”Molnsystem innebär mycket färre inställningar och lägre driftkostnader för institutionerna”, säger Christian.”De gör det också mycket lättare att skapa en enhetlig arkitektur. Eftersom nästan vem som helst kan integrera sitt system i en molnstruktur innebär det att vi kan skapa en helt öppen arkitektur som alla företag eller förlag kan arbeta med.”

Underlättar beslutsprocessen för IT-chefer

Det gör det också lättare för IT-chefer att välja system och designa en IT-infrastruktur för sin institution, vilket kan vara en skrämmande och tidsödande uppgift.

Christian förklarar:”Vi vill införa ett ramverk som alla institutioner kan följa. Ramverket kommer att inkludera alla system som en institution behöver – från informationssystem för att hantera elevdata till pedagogiska inlärningsplattformar och innehållsdistributionssystem från förlag – och kommer att göra det mycket lättare för IT-chefen att välja IT-system.”

Bygger för framtiden i Tyskland och Europa

Alliance for Education hoppas på att skapa sina första designversioner efter sommaren och därefter köra ett pilotprojekt på hösten. Om projektet blir framgångsrikt i Tyskland hoppas Alliance for Education på att sprida det vidare och eventuellt skapa en gemensam IT-infrastruktur för all utbildning i Europa.

För Christian är detta en spännande och utmanande tid. ”Det här är ett enormt projekt, och det finns många företag och institutioner med olika fokus och behov,” förklarar han.”Vi arbetar dock tillsammans för ett gemensamt mål: att förbättra utbildningen i Tyskland – och eventuellt Europa – genom IT!

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss