Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Använd den teknologi som finns för att hjälpa elever

Professor Rune Johan Krumsvik, chef för Digital Learning Communities på universitetet i Bergen.

När IKT används på rätt sätt i skolorna kan det bidra till att minska antalet elever som hoppar av högstadiet och gymnasiet, vilket är ett av de största problemen i dagens skola enligt en nyligen utförd utbildningsstudie om norska skolor.

En undersökning som omfattade 17 529 elever och 2 579 lärare i norska högstadie- och gymnasieskolor visar att användningen av IKT, som t.ex. lärplattformar, i skolorna förbättrade elevernas studieresultat. Det uppmuntrade dem även till att slutföra utbildningen, vilket ökar deras karriärmöjligheter och bidrar till att förhindra sociala problem senare i livet. Undersökningen ingick i en större studie vid namn ”Sambandet mellan IKT och inlärningsresultat” av professor Rune Johan Krumsvik, chef för utbildningsavdelningen på universitetet i Bergen, och hans kollegor.

Krumsvik säger att elever som har det svårt i skolan och som får flera olika alternativ att välja mellan för att göra sin läxa uppmuntras att slutföra utbildningen. ”Framgång är kopplat till motivation, och motivation påverkar inlärningsresultaten”, säger Krumsvik. ”För en elev med lässvårigheter kan det vara bättre att spela in en uppgift istället för att skriva den. Därefter kan han ladda upp inspelningen på en lärplattform. IKT erbjuder mängder av möjligheter, men lärarna måste se dem och ha rätt kompetens så att de inte går miste om dessa möjligheter medan eleverna istället fokuserar på Facebook.

SMIL-studien drar slutsatsen att norska skolor visserligen har mängder av teknologi, men att IKT-utrustningen inte alltid används på ett pedagogiskt sätt och att lärarna saknar IKT-utbildning både på universitetsnivå och rent yrkesmässigt.

Användningen av IKT-verktyg i klassrummet måste bygga på gedigna pedagogiska metoder för att påverka inlärningsresultaten, säger Krumsvik. I ett annat exempel i studien använde en naturvetenskapslärare en rad olika verktyg för att motivera sina elever. Dessa verktyg inkluderade en lärplattform och iPads. ”Läraren lyckades lyfta de svagaste eleverna ytterligare genom att använda IKT-verktyg”, förklarade Krumsvik. ”Den här läraren hade ett tydligt syfte och ett tydligt fokus när det gällde att använda IKT på sina lektioner. Hade han inte haft det så hade eleverna riskerat att sväva iväg ut i cyberrymden.”

Studien visade också att lärare alltför ofta använder lärplattformar och andra verktyg till administrativa uppgifter istället för pedagogiska syften. ”Om lärarna använder en lärplattform för att skicka meddelanden till elever eller samla in uppgifter från dem får den en administrativ fokus”, förklarar Rune. ”Om man däremot använder den till att t.ex. underlätta processorienterat skrivande tar man den till nästa steg. Det är ingen revolutionerande metod, men användningen av IKT börjar bli mer ämnesrelaterad. Då används det för samarbetslärande på ett bättre sätt.”

Formativ inlärning med stöd av en inlärningsplattform representerar en gedigen pedagogisk användning av IKT, säger Morten Fahlvik, utbildningsforskare på itslearning. ”Formativt lärande är en bra strategi, men utan IKT tar det alldeles för lång tid. Att enbart skriva på papper medför en del logistiska problem. Genom att kombinera en ordbehandlare med en lärplattform kan man snabba upp processen och underlätta för både lärare och elever”, säger Morten. Idag kan formativ inlärning innebära att eleverna skickar in uppgifter på en lärplattform, varefter läraren ger formativ återkoppling som sedan eleven tar till sig och bearbetar. Denna process fortsätter tills uppgiften är slut.

Morten Fahlvik, utbildningsforskare på itslearning, säger att blended learning erbjuder goda möjligheter att använda IKT på ett ämnesrelaterat sätt.

Andra exempel på bra pedagogisk användning av IKT finns i itslearnings senaste white paper ”The blended classroom”. ”Vårt dokument presenterar fördelarna för lärare som planerar och genomför undervisningen och inlärningsaktiviteterna i det blandade klassrummet”, förklarar Fahlvik. ”Dokumentet innehåller ett avsnitt om en svensk lärare som tillämpar blended learning på sin fysikklass. Han mäter elevernas bakgrundskunskaper genom övningar på lärplattformen och använder resultaten som grund för själva undervisningen. Han aktiverar eleverna i det blandade klassrummet för att höja kvaliteten på deras läxor och för att utnyttja tiden i klassrummet på ett bättre sätt.”


itslearnings senaste white paper heter ”The blended classroom” och presenterar fördelarna för lärare som planerar och genomför undervisningen och inlärningsaktiviteterna i det blandade klassrummet.

Trots att en del lärare försöker blanda klassrummen är det alltför få som använder IKT i ett ämnesrelaterat sammanhang, menar Krumsvik. ”Många lärare använder PowerPoint på samma sätt som svarta tavlan. Var ligger utvecklingen i det?” frågar Krumsvik. ”Med dagens möjligheter måste lärarna anpassa sig. Om du vill vara en lärare som deltar i samarbetslärandet måste du använda den teknologi som står till buds.”


1 comment (Add your own)

1. Claes Göran Ekeberg wrote:
Skilj på teknologi och teknik. Detta handar om teknik. Teknologi är läran om teknik

December 3, 2013 @ 3:48 PM

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss