Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Barnens säkerhet på Internet

Så här kan du öka elevernas säkerhet på nätet och skydda deras integritet

Med en lärplattform får du en digital miljö där eleverna kan använda sociala media utan att utsätta sina data för några risker utifrån. Men det finns fortfarande en del saker som du bör tänka på för att öka elevernas säkerhet.

1. Erbjud eleverna en säker Internetmiljö att arbeta i

Barn som växer upp i en digital tidsålder måste få utveckla sina tekniska kunskaper, men de måste också få lära sig hur de ska använda sociala media på ett säkert sätt. Dina elever finns kanske redan på Facebook – lösningen är att hjälpa dem att använda sociala media på en säker arena. Använd lärplattformens inbyggda verktyg för sociala media (bloggning, meddelande, diskussion, osv.) så att eleverna kan upptäcka alla möjligheter utan att behöva lägga ut information på den allmänna domänen.

2. Uppdatera regelbundet spärrfiltren för er webbplats

Nästan alla skolor använder ett nätfilter som hindrar åtkomst till webbsidor med olämpligt innehåll. Det går dock att överlista filtren – vilket visas i den här BBC-artikeln – så det är viktigt att uppdatera sitt filter.

Det bör också noteras att de flesta elever tar sig runt filtret för att komma åt sociala nätverksplatser och inte för att komma till skadligt material. Skulle det inte vara bättre att släppa lite på filtren så att eleverna kan nå de sociala nätverksplatserna men ändå skyddas från skadligt innehåll?

3. Ge föräldrarna information – men bara om deras eget barn

Nu kan du säkra att föräldrarna till dina elever kan få information om deras barns undervisning på ett enkelt och säkert sätt. Genom att koppla på föräldrarna via integration med ert studieadministrativa system så kan du vara trygg på att en förälder endast får se information om sitt eget barn.

4. Tänk på säkerheten och integriteten på skolans hemsida

Skolans hemsida är ett utmärkt sätt att lyfta fram verksamheten och visa hur det är på er skola. Men tänk efter innan du lägger ut information på denna synnerligen offentliga arena. Det kan vara bra att lägga ut information om skolresor på hemsidan, men vill du verkligen att alla ska veta att hela årskurs 4 kommer att befinna sig på museet på tisdag eftermiddag?

5. Ge fortlöpande utbildning om säkerhet för lärare

Klasslärare behöver ofta ligga i framkant när det gäller säkerhet på nätet och du ska förstås se till att de får den utbildning och de resurser som de behöver för att kunna undervisa sina elever om faror och fallgropar – och för att själva kunna undvika dem.

Det finns massor av bra material för sådana utbildningar. Insafe, till exempel, är ett europeiskt nätverk som främjar ansvarsfull användning av Internet bland ungdomar. Här finns bra material som kan användas för lärare, föräldrar och elever. På educationcity.com finns faktamaterial och affischer för yngre elever.

Läs mer om säkerhetsfunktionerna i itslearning:

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss