Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Blandad inlärning förenklar undervisningslogistiken

Bahçeşehir University ligger i hjärtat av Istanbul vid gränsen mellan Europa och Asien. Det är ett internationellt universitet med elever från 70 länder. Universitetet främjar interkulturella relationer och uppmuntrar eleverna att bli världsmedborgare.

Dr. Ellen Patat undervisar i kommunikation och akademisk rapportering (nivå I och II) på Bahçeşehir University. Syftet med kursen är att utveckla elevernas kunskaper i affärsengelska, däribland de fyra makrokunskaperna lyssna, tala, läsa och skriva. Ellen förklarar: ”Att framför allt skriva är avgörande för elevernas kognitiva och studiemässiga utveckling. Genom att låta eleverna läsa akademiska texter i originalutformning blir det lättare för dem att förbättra sina skrivkunskaper och utveckla viktiga läskunskaper. I slutet av de två kurserna bör eleverna kunna strukturera sina tankar på ett sammanhängande sätt i en skriven text med hjälp av citat och referenser.”

Kommunikation och akademisk rapportering (nivå I och II) är kärnämnen under det första året. Eleverna måste klara dem för att bli godkända. Den här terminen läser 2 100 elever kommunikation och akademisk rapportering (nivå I). Eleverna är indelade i 63 klasser och undervisas av flera lärare samtidigt. En del lärare undervisar fem eller sex klasser per termin med upp till 30 till 40 elever i varje. itslearning hjälper dem strukturera arbetet med så många elever.Dr. Ellen Patat säger att itslearning ger henne en tydlig och lättillgänglig översikt över elevernas resultat.

Bahçeşehir University introducerar itslearning

Förra terminen var första gången som Bahçeşehir University använde itslearning i kursen för kommunikation och akademisk rapportering (nivå I). Standardisering var en prioritet och ett måste när man provkörde den nya blandade versionen av kursen. Man hade en kommitté som ansvarade för att klassaktiviteterna såg likadana ut för alla elever. itslearning underlättade standardiseringsprocessen genom att ge tillgång till det överenskomna kursmaterialet.

Ellen och hennes kollegor föreläste i två timmar åt gången och förlängde sedan kurserna online med hjälp av övningar, förhör, prov och undersökningar på itslearning. De gav även skriftlig feedback på varje uppgift som lämnades in. Eleverna ombads spela in och ladda upp muntliga presentationsfilmer på itslearning eller länka till sina presentationer på andra filmdelningsplattformar.

Eleverna uppskattar itslearnings flexibilitet

”Flexibiliteten som itslearning erbjuder – tillgång till det var och när som helst – uppmuntrade eleverna att ta del av aktiviteterna online”, säger Ellen. ”Eleverna har så mycket teknik omkring sig att möjligheten att arbeta med ett nytt system gjorde ”traditionella” uppgifter mer intressanta och engagerande. En annan positiv aspekt för elevernas del var att de kunde se svaren och poängen på varje aktivitet med en gång.”

Lärarna kan fokusera på undervisningskvaliteten istället för logistiken

Ellen nämner att hon fortfarande lägger lika mycket tid på att läsa och bedöma elevernas arbeten, men att itslearning underlättar processen. ”itslearning gör att jag sparar tid. Förra terminen hade jag 40 elever i varje sektion. itslearning gjorde det lättare för mig att följa utvecklingen hos varje elev och sparade mycket tid när jag skulle dela ut framstegsrapporter. Förut var man som lärare tvungen att registrera betygen för varje elev och varje uppgift. Det tog sin lilla tid, framför allt om man hade stora klasser. Nu kan man med hjälp av itslearnings automatiska registrerings- och rapporteringsfunktion få en översikt över elevernas resultat, både på individuell nivå och för hela klassen (inklusive all relaterad statistik), med bara några klick”, sammanfattar Ellen.

Aktiviteter Video Kontakta oss