Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Blended learning - Att förbättra inlärningen med hjälp av teknik

Hur kan du använda teknik för att förbättra inlärningen?

Här ger vi dig en inblick i vårt senaste whitepaper, som visar hur konceptet blended learning fungerar. Blended learning handlar om att integrera inlärningen i skolan med inlärningen i hemmet och via webben. Det är en kombination som med moderna medel hjälper lärare att anpassa sin undervisning till 2000-talet. 

I whitepapret beskrivs hur vi ser på de olika möjligheterna som tekniken ger oss och hur några lärare använder tekniken i en pedagogisk miljö – blended learning.

Det perfekta gemensamma klassrummet handlar om att använda tillgänglig teknik för att förbättra inlärningen genom att kombinera blended learning, synligt lärande och formativ bedömning tre av dagens mest populära pedagogiska metoder.

Blended learning

Blended learning har ingen klar definition, men en av de mest omfattande analyserna kommer från utbildningsforskaren Michael B. Horn på Innosight Institute: Blended learning är ett formellt utbildningsprogram där inlärningen sker delvis via webben, men där lärarna fortfarande har viss kontroll över eleverna när det gäller tid, plats och tempo och där handledning sker på en plats utanför hemmet.

Synligt lärande är ett begrepp som myntades och utvecklades av John Hattie, professor i pedagogik vid universitetet i Melbourne. Vid synligt lärande är undervisningen utformad så att lärarna förstår vad eleverna har uppfattat och förstått. Lärarna ger sedan denna information till eleverna så att eleverna vet vad de ska göra för att komma vidare.
Formativ bedömning handlar om att ge eleverna kontinuerlig och snabb feedback på deras arbete, så att de tydligt kan se var de befinner sig i sin inlärning och vad de behöver göra för att bli bättre.
I vårt whitepaper kommer du att:

  • få tips på hur du kan använda blended learning
  • se hur blended learning möjliggör synlig inlärning och formativ bedömning
  • kunna läsa två fallstudier med detaljerade exempel om hur blended learning fungerar, och hur lärarna använder det
Kännetecken för blended learning
Varför använda en lärplattform?
  • De är utformade för att fungera med undervisningen, och de gör det lättare för lärarna att hantera "logistiken" i undervisningen
  • De är säkra – elevernas arbete och information blir aldrig offentlig
  • De ger detaljerade rapporter. Lärarna får en överblick över alla betyg för alla elever under hela kursen och individuella prestationer under de olika aktiviteterna
  • De ger sammanfattande rapporter och information, vilket gör att lärarna får en helhetssyn över elevernas kunskaper och resultat i alla kurser och ämnen

Synligt lärande

Formativ bedömning

Det fysiska klassrummet kan vara kaotiskt, där även de mest motiverade eleverna har svårt att tillgodogöra sig all information. Det kan också vara svårt för lärarna att få tid för alla elever i klassrummet.

Blended learning ger dig möjlighet att hjälpa eleverna långt efter att lektionen har avslutats, och de kan fortsätta det arbete som de påbörjade under lektionen. På samma sätt kan blended learning fungera som ett bra verktyg om du vill ge eleverna information i förväg – innan en klass eller kurs börjar.

Blended learning kan också användas för att ge löpande feedback till eleverna. Eleverna kan lämna in arbetet via webben och få synpunkter och tips inför nästa lektion. De kan se dina kommentarer i forum och i bloggar på nätet mellan lektionerna. Du kan anpassa din ursprungliga kursplan så att den uppfyller behoven hos dina elever på ett bättre sätt. Undervisning är en dynamisk process som alltid behöver anpassas.

Blended learning ger också eleverna möjlighet att fundera över sina svar innan de svarar, och blyga elever kommer att delta i diskussionerna på webben på ett helt annat sätt än om undervisningen hade skett i ett vanligt klassrum.

Det finns många pedagogiska verktyg på webben, allt från olika system för undervisning till sociala nätverkssajter som Facebook, men lärplattformen (LMS) är fortfarande den bästa lösningen.

Lärplattformar används av lärarna eftersom:

Håll utkik efter vårt whitepaper om Blended learning! Om du vill få information när rapporten släpps, kan du anmäla dig här.

1 comment (Add your own)

1. solbritt jonasson wrote:

August 12, 2013 @ 1:18 PM

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss