Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Blended learning i klassrummet

Blended learning närmar sig revolutionerande undervisning

Blended learning är ett hett ämne i utbildningsvärlden och får allt större uppmärksamhet av lärare. Allt eftersom skolor anpassar lärplattformar vill lärare veta hur man kan använda dem effektivt, och vänder sig till blended learning för att hitta svar. I den här artikeln förklarar itslearnings forskare Morten Fahlvik begreppet blended learning, dess fördelar och användningsområden. Han menar att blended learning i slutändan är ett verktyg som alla lärare kan använda.

Klockan är 19.00 och åttaårige Thomas är på väg till skolan – den virtuella skolan.

Han trycker på play och hans mattelärare börjar förklara räkning. Han antecknar medan videofilmen spelas upp. Han har gått in i blended learning-miljön. När han har sett videofilmen, som bara varar några få minuter, gör Thomas ett snabbt test för att se hur väl han förstod matten.

Nästa dag går Thomas lärare igenom testerna för att se om eleverna har förstått koncepten i videofilmen. Hon ser att de kämpar med division och gör några snabba justeringar i lektionsplaneringen för att ägna mer tid åt division.

Den här processen: kombinationen av ett fysiskt och ett virtuellt klassrum är ett klassiskt exempel på blended learning, menar itslearnings forskare och före detta läraren Morten Fahlvik.

”Blended learning är att genomföra eller hålla sin undervisning i ett kombinerat klassrum: kombinationen av det fysiska klassrummet och det digitala klassrummet. Man använder det traditionella utrymmet och tillsätter sedan något”, säger Morten.

”De flesta lärare ser på de två elementen i blended learning – det fysiska och det virtuella klassrummet – som två separata saker. Men värdet ligger i kombinationen, i det kombinerade klassrummet.”

Många fördelar

För Morten handlar blended learning om tidshantering, men det är även ett verktyg för att lära känna sina elever bättre. Det gör att lärarna kan bestämma när och var kursplanen ska läras ut. Kort sagt ger blended learning lärare valmöjligheter.

Men blended learning erbjuder faktiskt ett extra klassrum – det virtuella.

Enklare än man kan tro

Även om det finns många teoretiska modeller för blended learning kan man säga att blended learning är att införliva internet i undervisnings- och inlärningsprocessen. Morten påpekar att många lärare redan använder internet för kommunikation och organisation, men att blended learning gör att de kan utforska den outnyttjade potentialen genom att använda mer avancerade verktyg som diskussionsforum online och multimediauppladdning.

Hur stor roll internet ska spela är upp till den enskilda läraren. Bara att leda eleverna till en tidningsartikel genom att skapa en länk i det virtuella klassrummet är blended learning, påpekar Morten.

Mer avancerade modeller av blended learning kräver att eleverna läser teori i hemläxa (t.ex. i form av videofilmer som lagts upp på lärplattformen) och utför uppgifter under lektionstid. Det här är den så kallade omvända klassrumsmodellen i blended learning.

Två sidor av samma mynt

Det finns många andra undervisningsmodeller, bl.a. distansstudier och grundskolor där eleverna använder bärbara datorer på lektionstid. Alla modeller har dock gemensamt att de kombinerar element av det digitala och fysiska klassrummet.

”Det är en holistisk tanke med aspekter som bör passa ihop”, säger Morten. ”För att fungera väl måste det planeras väl. I slutändan handlar blended learning om att förbereda eleverna för lektionerna.”

Kombinera det fysiska med det virtuella

Morten påpekar att för att lärare ska få ut så mycket som möjligt av blended learning måste de blanda online-undervisning och klassrumsundervisning.

För att illustrera den här idén använder Morten ett exempel på en uppgift där eleverna lägger in bokrecensioner i ett diskussionsforum i en lärplattform och gör det möjligt för andra elever att kommentera dessa.

Det är en tillämpning av blended learning som moderniserar den traditionella bokrecensionen, där eleverna presenterar sina recensioner på lektionen. Lärare frigör lektionstid genom att flytta recensionerna online.

I det här exemplet av blended learning kan eleverna kommentera recensionerna och lärarna kan hålla uppsikt över kommentarerna. Elever som är motvilliga till att delta i klassrummet är oftast mer villiga att delta i sådana här online-diskussioner, tillägger Morten.

För att den här metoden ska vara framgångsrik måste lärare ta med online-diskussionen (eller annan online-aktivitet) tillbaka till klassrummet.

”Övningen utvecklas online och sedan måste lärare föra tillbaka den till det fysiska klassrummet. En duktig blended-lärare kan göra båda delarna”, menar han och tillägger att eleverna lär sig ansvarsfull onlinesamverkan genom online-diskussioner som handleds av läraren.

Morten använder ett exempel från en yrkesskola för att betona vikten av att kombinera de två inlärningsplatserna på ett balanserat sätt.

När det gäller blended learning kombineras de fysiska och de virtuella klassrummen. Men elever som lär sig fordonsmekanik spenderar de en del av veckan i klassrummet med teoretisk undervisning, och resten av veckan i verkstaden där de tillämpar sin kunskap.

De två utbildningsplatserna går hand i hand – och det är detsamma med blended learning.

”Om dessa element är separata blir 1+1+1=3”, förklarar Morten. ”Men om man gör det på ett bra sätt blir 1+1+1=5. Erfarenheten och resultatet blir större.”

Att hitta den perfekta blandningen

Andra modeller av blended learning inkluderar scenarier där eleverna roterar mellan datastationer på skolan eller går en online-kurs som kompletterar undervisningen i skolan, eller bedriver distansstudier där de fullföljer större delen av sina studier online.

Samtliga av dessa inlärningsvägar gör att lärarna bättre kan nyttja sin tid. Genom det virtuella klassrummet kan lärare förlägga en del av sin och elevernas arbetsmängd till internet.

”Med blended learning bör det finnas vissa element där man kan välja tid, plats och innehåll. Frihet att välja mellan olika element varierar”, säger Morten.

Teknik, pedagogik och innehåll

Han tillägger att man i modern undervisning kombinerar teknik, pedagogik och innehåll.

”De flesta lärare kombinerar innehåll och pedagogik, men lämnar tekniken. Att blanda är en del av blended learning. Man behöver blanda dessa tre komponenter på ett balanserat sätt”, säger han. ”I slutändan är det läraren som bestämmer om det blir succé eller inte.”

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss