Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Bra implementering och utbildning är A och O för att lyckas med en lärplattform

Implementeringen av itslearning anpassas individuellt för varje skola

Era behov

Tillsammans tar vi reda på era förväntningar, behov och målsättning. Utifrån dessa fastställer vi sedan vi sedan målen med och kriterierna för att implementeringen ska bli så lyckad som möjligt.

Planen

Tillsammans utarbetar vi en skräddarsydd plan som täcker alla delar av implementeringen, från integration och utbildning till användningen av lärplattformen. Planen ska även specificera nyckeltal för varje implementeringsfas och ange vem som ska göra vad och när.

Integreringen

Vi hjälper er att integrera itslearning i era befintliga system. Vårt mål är att vår plattform ska kommunicera sömlöst med skolans IT-system så att ni kan dela och exportera data efter behov. På så sätt blir underhållet enkelt och användarupplevelsen den bästa möjliga. Vid behov kan vi hjälpa till med att föra över material och information från nuvarande system till itslearning och även att exportera information från itslearning. Exempel på detta kan vara:                     

  • kurser med innehåll som t.ex. filer, länkar, prov, IMS-innehållspaket m.m.
  • bedömnings- och aktivitetshantering som gör att ni kan importera och exportera information från bland annat bedömningsöversikter och planerare 
  • uppgifter om närvaro och betyg exporterade som XML-filer med itslearnings Export Toolkit.

Personalutbildning

itslearning erbjuder en plan med utbildningstillfällen som är anpassade efter just era behov och rutiner och som ökar chanserna till en snabbare måluppfyllelse och lyckad implementering. Vi ger medarbetarna de kunskaper som de behöver för att börja använda itslearning direkt. Vi tillhandhåller både utbildning för administratörer såväl som för pedagoger. 

I utbildningsplanen tar vi hänsyn till de olika användarnas behov och scheman och specificerar mål och innehåll för varje enskilt utbildningstillfälle. Alla våra utbildare är pedagoger med kunskap och erfarenhet av hur en lärplattform kan förbättra och underlätta arbetsrutiner och undervisningskvaliteten.

Identifiera "early adopters"

Henning Karlsson, Konsultchef på itslearning i Sverige, har arbetat med många skolor och kommuner för att se till att implementeringen av itslearning ska gå så smidigt som möjligt. Han tror på att identifiera "early adopters".

”I alla organisationer finns det ett antal personer som vill vara först med att ta till sig ny teknik. De här personerna är viktiga i alla implementeringsprojekt. Det som är avgörande är att hitta de här personerna och ge dem all utbildning och allt det stöd som de behöver så att de sedan överför kunskapen till medarbetare och kollegor. ” 

Planerar utbildningstillfällena med hjälp av itslearning

Kat Thorne utbildar i itslearning och hjälper lärare att komma igång med vår plattform. Hennes metoder säkerställer att lärare kan börja använda plattformen direkt efter utbildningen. Hur lyckas hon med det? Det är enkelt – hon använder itslearning.

”Jag skapar alltid projektområden på kundens itslearning-webbplats och ber lärarna att göra vissa förberedelser inför utbildningstillfällena. Det kan till exempel vara att titta på en film där itslearning presenteras och där de får se hur plattformen kan användas i deras typ av organisation. Min erfarenhet är att det skapar ett intresse och ger lärarna en tydlig bild av vad det är de ska lära sig och varför. På så sätt blir de mer engagerade och motiverade. De har då även en gemensam plats att hänvisa till när de lägger in frågor i forum, både under och efter utbildningen.”


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss