Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

BYOD - Bring your own device

 

Kristine Sevik, Senior Advisor på norska centret för IKT i undervisningen och Lars-Jacob Hove, Head of Product Management på itslearning, berättar om resultaten av en nypublicerad rapport om BYOD – för undervisningen i allmänhet, och för användare av itslearning i synnerhet.

Snart har eleverna inga ursäkter för att slippa göra läxan

Vi ser en ny trend där eleverna tar med sig sin egen mobila enhet, (BYOD - Bring Your Own Device). Detta innebär att allt fler har tillgång till utbildningsmaterial på itslearning från sina egna mobila enheter dygnet runt.

Eleverna vill kunna välja själva

Kristine Sevik, Senior Advisor på norska centret för IKT i undervisningen menar att BYOD, som innebär att eleverna använder sina egna mobila enheter, såsom datorer och läsplattor, istället för skolans kommer att leda till att eleverna aldrig behöver överföra läxor mellan sina egna och skolans enheter.

"Dagens elever förväntar sig kunna använda alla typer av verktyg i skolan. Ibland vill de kunna lösa samma uppgift med hjälp av fyra olika mobila enheter", säger Sevik. "Om eleverna får bestämma väljer de sin egen mobila enhet."

I höst börjar fem norska län att använda BYOD i sina skolor, en ökning med två län under 2012/2013. Detta enligt en rapport (Kartlegging av Skolens Forhold til "Bring Your Own Device") som nyligen publicerades av det norska centret för IKT i undervisningen, en norsk statlig myndighet som agerar som rådgivare inom IKT-metoder.

Rapporten beskriver viktiga frågor som rör BYOD ur de norska länens perspektiv och hur skolorna kan införa systemet. Rapporten har skapat en diskussion bland de norska länen om att införa BYOD i fler norska gymnasieskolor. Rapporten släpptes i maj och itslearning utvecklar nu sin programvara för att säkerställa att den fungerar på alla mobila enheter.

"På fritiden har eleverna tillgång till väldigt effektiva datorer. Många av dem blir frustrerade när de använder skolans datorer, som ofta är långsamma. Många elever föredrar att använda sina egna mobila enheter med program som de är vana vid", säger Sevik.

itslearning anpassas för alla typer av enheter

Lars-Jacob Hove, Head of Product Management på itslearning, säger att allt fler lärare och elever kommer använda itslearning på sina mobiltelefoner eller läsplattor under de kommande åren.

"Våra användare går från att använda skolans enheter till ett brett spektrum av enheter, från ultraportabla enheter med små skärmar och låga upplösningar till TV-apparater med mycket hög upplösning", säger Hove. "Vi ser att utvecklingen går mot ökad mobilitet inom undervisningen. Både lärare och elever kommer att få tillgång till itslearning via sina mobiltelefoner eller läsplattor".

itslearnings designstrategi säkerställer att itslearning fungerar på alla enheter via enhetens webbläsare och ger personal och elever tillgång till itslearning på icke-standardiserad utrustning. Samma information kan nås på flera enheter eftersom allt material på itslearning sparas med molnbaserad programvara.

"Våra användare behöver inte installera eller uppdatera program på sina enheter. Allt de behöver göra är att logga in så har de tillgång till allt innehåll", säger Hove.

Fler skolor kommer att införa BYOD nu i höst

Enligt rapporten kommer Akershus och Hordaland län, som båda använder itslearning, införa BYOD under hösten. Tre län som redan använder BOYD är Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane och Rogaland, varav Rogaland var först ut.

"Rogaland har haft riktigt positiva erfarenheter av BYOD. De menar att BYOD inte innebär någon stor förändring jämfört med skolans datorer. Eleverna vill använda sina egna verktyg", säger Sevik. "Frågan är vad du som elev behöver för att kunna sköta ditt skolarbete. Om du vill ska du kunna använda dig både av en mobiltelefon och en surfplatta. "

Hove säger att om man låter eleverna använda sina egna mobila enheter kan de själva bestämma var och när de lär sig, eftersom de använder samma enhet på fritiden som i skolan. "De har kontroll över sin mobila enhet samtidigt som gränserna mellan skoltiden och fritiden suddas ut, vilket leder till att inlärningen blir en del av deras fritid", förklarar Hove.

Skolorna måste utveckla en BYOD-policy

Tjänstemän som intervjuades i rapporten uttryckte en viss oro för systemet, t.ex. hur man ska kunna förhindra att eleverna fuskar på digitala tentor när alla använder olika mobila enheter. Det fanns också frågor kring sekretessen. Ska lärarna få tillgång till elevernas egna mobila enheter för att kontrollera om de fuskar? En annan fråga som diskuterades var om BYOD kommer att leda till att de sociala klyftorna i skolan ökar, eftersom en del elever använder dyrare utrustning än andra. Sevik berättar att dessa är några av de frågor som kommer att diskuteras under mötet med skolornas IT-chefer i juni.

Hove uppmanar skolorna att väga fördelar mot nackdelar med BYOD innan man inför systemet. "Skolorna måste tänka sig för innan de inför BYOD och ta fram en bra policy", säger Hove. "Många skolor ber elever och föräldrar att godkänna policys för webbåtkomst och datoranvändning. BYOD bör vara en del av detta. Och, om möjligt, bör skolorna se till att det finns enheter i skolan som eleverna kan använda."

I rapporten fick länsmyndigheterna också frågan om huruvida de tror att BYOD kommer att leda till lägre kostnader för länet. Slutsatsen blev att nio län trodde att BYOD skulle innebära lägre kostnader, sju län var osäkra och tre trodde inte att BYOD skulle leda till några besparingar. I juni kommer rapporten att presenteras vid ett möte med länets IT-chefer: Mötet äger rum i Fredrikstad med Østfold län som värd.

 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss