Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Det här är nyheterna i den senaste uppdateringen!

I den sista uppdateringen för året ligger fokus på tidsbesparande förbättringar. Nu blir det exempelvis lättare att skapa och använda mallar i kurser, informationsbrev och för individuella utvecklingsplaner, samt att automatiskt aktivera planeringar. Dessutom finns det fler Dropbox- och Google Drive-alternativ och föräldrar kan se kursinnehåll. (samtliga videoklipp i artikeln är skapade av vår globala utvecklingsavdelning och därav på engelska)

Sätt stopp för tidstjuvarna!

Med kursmallar slipper du skapa nya inställningar och lägga in nytt innehåll i kurser. Och nu ger funktionen dig ännu fler alternativ. Du kan bland annat använda en kursmall till flera kurser samtidigt.

För att du ska spara dyrbar inställningstid och för att göra det lättare att använda mallar har vi nu infört ett liknande arbetssätt för individuella utvecklingsplaner (IUP). När du skapar eller redigerar en individuell utvecklingsplan kan du nu utgå från en mallplan som skapats av någon annan. Du kan också dela med dig av dina egna planer och göra dem till mallar som andra mentorer på skolan eller i hela skolområdet kan använda.

Till sist är det nu även enklare att schemalägga planeringar. Du kan ställa in planeringar så att de aktiveras på startdatumet, två dagar tidigare, en vecka tidigare eller två veckor tidigare. Med ett enkelt klick kan även delar som är kopplade till planeringen aktiveras samtidigt.

Se videoklippen om uppdateringarna av kursmallar, IUP-mallar och planeraren.

 

 

▲ Till början


Fler Dropboxalternativ och nya Google Drive-alternativ

Både lärare och elever kan nu lägga in filer från Dropbox i uppgifter. Vi har även nöjet att meddela att du nu kan lägga in filer direkt från Google Drive när du lägger in filer eller länkar i en kurs eller i biblioteket.

 

 

▲ Till början


Förbättrade profilbilder

Med profilbilder känns itslearning mer personligt. Nu är det enklare att lägga upp, beskära och skala profilbilder. Vi har tagit oss friheten att anpassa din befintliga profilbild så att den passar det nya formatet.

▲ Till början


Möjlighet för vårdnadshavare att se kursinnehåll

Vårdnadshavarna kan nu se det mesta av innehållet i kurser, till exempel uppgifter, prov och filer från blocken Arbetsuppgifter och Planerare. De kan än så länge inte se diskussioner och visst publicerat material på grund av integritetsrelaterade och upphovsrättsliga skäl.

Administratörer kan på organisationsnivå välja om de vill att vårdnadshavarna ska kunna se uppgifter, kurslitteratur och andra aktiviteter och resurser i elevernas kurser.

Se ett videoklipp om förändringarna.

 

 

▲ Till början


Utvärdering och bedömning av material i biblioteket

Nu kan du utvärdera och recensera material som du hämtar från biblioteket. Utvärderingarna och recensionerna visas i sökresultaten.

Vi har även gjort det enklare att dela med sig av material direkt från en kurs via kugghjulsikonen. Som standard är det bara du som kan använda resurserna, men du kan enkelt låta hela skolan, skolområdet eller alla itslearnings användare få tillgång till dem.

Se videoklippet om alla förändringar i biblioteket.

 

 

▲ Till början


Meddelanden

Listrutan med meddelanden i menyn högst upp har nu uppdaterats med fler förbättringar:

  • I listan finns nu även de senaste meddelandena med, inte bara de olästa.
  • Nu visas ämnesraden i listan.
  • Profilbilder visas i listan.
  • Räknaren ändras och meddelanden får status som lästa direkt när de öppnas.
  • Om du klickar på ett meddelande i listrutan visas hela meddelandet.

 

 

▲ Till början


Skapa och redigera informationsbrev

Nu kan administratörer ändra brevmallarna som används för varningsbrev från närvaro- och uppförandemodulerna. De kan även skapa egna brev.

 

 

▲ Till början


Inga fler förklaringssekvenser

Förklaringssekvensfunktionen har tagits bort från itslearning. Befintliga förklaringssekvenser har ersatts med filelement med samma namn.

 

 

▲ Till början


Andra ändringar

Nytt teckensnitt

Vi har ändrat teckensnittet i gränssnittet till Open Sans, som är särskilt framtaget för skärmar.

Enkel aktivering i kurser

Nu är det lättare att aktivera kursdelar i mappvyn i kurser med hjälp av en ny ja-/nej-knapp.

Länkar och inbäddning

Eftersom itslearning körs i säker HTTPS-miljö kan det hända att HTTP-länkar inte visas som de ska i itslearning. För att lösa det här problemet behandlas nu HTTP- och HTTPS-länkar olika. HTTPS-länkar kan fortfarande bäddas in (vilket innebär att länken öppnas inuti itslearning), men inte HTTP-länkar, vilka endast visas som länkar.

Resursbokning

Nu är det enklare att komma igång med resursbokning. I det här klippet ser du hur du använder resursbokning på din arbetsplats.

Administratörer med många kurser och prestanda

Vissa administratörer har en stor mängd kurser, och det har inneburit prestandaproblem för vissa av dem. För att lösa det här tas nu kurser som inte har öppnats på två månader bort från favoriterna. Det här gäller endast för användare som har många kurser.

Återkommande kalenderhändelser

Nu kan du ställa in slutdatum för återkommande kalenderaktiviteter samt se till att aktiviteter som sträcker sig över flera dagar är återkommande. Dessutom fylls startdag i automatiskt, och vi har gjort vissa förbättringar i upprepningsalternativen.

Personliga meddelanden

Nu får eleverna ett personligt meddelande när en lärare har bedömt ett test.

Se ett videoklipp om alla de mindre ändringarna.

Rättelser

48 problem har rättats till varav dessa är de viktigaste (pdf-fil, endast på engelska).

 

 

▲ Till början


Aktiviteter Video Kontakta oss