Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Effektivt arbete med formativ bedömning i itslearning

Läs om hur läraren Gabriella Franzén i Lund förlänger sitt klassrum med itslearning. itslearning hjälper henne att arbeta med formativ bedömning både i och utanför klassrummet. Det ger henne verktyg för att ge eleverna mer nyanserad återkoppling och gör det enklare för elever att skicka in värdefull återkoppling till henne.

Som lärare i svenska och spanska på Gymnasieskolan Spyken i Lund använder Gabriella Franzén itslearning i sitt bedömningsarbete. Gabriella säger att hennes klasser är så stora att hon inte hinner ge eleverna tillräckligt med konstruktiv återkoppling under varje lektion. Därför förlänger hon klassrummet genom itslearning och ger även värdefull återkoppling online.

Gabriellas elever i spanska arbetar i grupper med att göra filmer om den spanska och latinamerikanska kulturen. Manuset är på spanska. Eleverna övar på sitt uttal och spelar in utkast av sina manus med itslearnings inbyggda ljudinspelningsverktyg. Inspelningarna skickar de sedan in via itslearning. Gabriella öppnar dem och lyssnar på elevernas uttal. I uppgiftsfilerna skriver hon kommentarer med konstruktiv, personlig återkoppling, som hon sedan skickar tillbaka till eleverna. Eleverna får ett meddelande genom itslearning när de har fått svar. De kan läsa dem när de vill och svara online.

Formativ bedömning: effektivare än betyg

Gabriella säger att hon inspirerades av en föreläsning i bedömning för lärande som nyligen gavs av Dylan Wiliam (professor emeritus i pedagogisk bedömning på Londons universitet). Hennes skola har i flera års tid tillämpat de strategier som Dylan Wiliam beskriver. Wiliam menar att betyg kan vara motiverande för högpresterande elever, men ha motsatt effekt på lågpresterande elever. Forskning visar att formativ bedömning som ges på rätt sätt är mer motiverande för eleverna än betyg. Kvalitativ återkoppling ska fokusera både på elevernas prestationer och på deras utvecklingsbehov. Den ska ge beröm när eleverna lyckas och visa vad de kan göra för att fortsätta utvecklas. Gabriella använder sin databas med ljudinspelningar på itslearning för att följa elevernas språkliga utveckling och ge dem utvecklande återkoppling. Hon berättar hur mycket deras kunskaper i spanska har utvecklats och vad de kan göra för att förbättra sitt uttal och grammatiken.

Inspelad återkoppling

Ett annat sätt för lärare att ge återkoppling genom itslearning är att spela in sina kommentarer med hjälp av inspelningsverktyget. Inspelningarna kan sedan bäddas in i kursspecifika infopaneler, uppgifter, e-postmeddelanden och även diskussionstrådar. Metoden gör det möjligt för lärare att ge mer nyanserad återkoppling, vilket många elever föredrar eftersom det ofta känns mer personligt än skriftlig återkoppling. Den här metoden kan användas i kombination med skriftlig och direkt muntlig återkoppling och kan tillföra något nytt i elevernas utbildningsupplevelse. Läs mer om inspelad återkoppling här.

Återkoppling från elever är lika viktigt som återkoppling till elever. Eleverna kan skicka återkoppling till lärarna genom itslearning för att tala om vilka delar av lektionerna som de förstod och vilka de inte förstod.

Det ger lärarna möjlighet att utvärdera och förbättra sin undervisning. Individuell eller samlad återkoppling kan ges genom itslearnings e-postfunktion, diskussionsforum, enkäter, omröstningar och inspelningsverktyget. En annan lärare som till stor del använder omrösningar för att ta tempen på klassen är Johan på Lernia. Läs mer om honom här.

Visuella diskussioner

Efter att Gabriella har godkänt elevernas filmmanus kan de göra sina filmer. På Spyken får alla elever en laptop och tillgång till iPads och digitalkameror. Eleverna kan välja att spela in filmerna med någon av dem, med itslearnings inbyggda videoinspelare eller med sina mobiltelefoner.

När filmerna är färdiga laddas de upp på samma plats i itslearning. Gabriella tittar på filmerna och ger varje filmgrupp separat återkoppling. Efteråt tittar grupperna på varandras filmer och ställer frågor. På så sätt lär sig alla mer om ämnena som tas upp i filmerna.

Ett annat sätt att uppmuntra eleverna att kommentera varandras filmer är att bädda in varje film i en diskussionstråd i itslearning. Elever som är motvilliga till att delta i klassrumsdiskussioner är oftast mer villiga att delta i diskussioner online. Lärarna kan använda dessa diskussioner för att ge återkoppling som alla elever kan ta del av.

Engagerade elever

Gabriella tar reda på vad eleverna tycker om hennes kurser.”Mina elever är väldigt positiva till filmprojekten. De tycker om att göra filmer, till och med på fritiden, så de är bättre på det än jag”, säger hon. Gabriella säger att det finns många fördelar med itslearning. ”Det är ett jättebra sätt att ha allting samlat och dela med sig med klasskamraterna. Det gör det enkelt för mig att följa elevernas arbete och skaffa mig en översikt över deras framsteg. Jag kan tipsa en hel grupp åt gången online, och om någon saknas kan resten av gruppen ändå fortsätta arbeta.

Se vår broschyr för mer information om formativ bedömning på Hantera bedömning för lärande.

1 comment (Add your own)

1. Joachim wrote:
Utvecklingen inom skolan går inte bara bakåt. Himla häftigt och nyskapande arbete som ligger ljusår före den pedagogik som tillämpades när jag pluggade franska på gymnasiet på det glada nittiotalet.

October 17, 2013 @ 10:44 PM

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss