Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy
Kontakta oss

”Att ha en dator utan lärplattform hade varit ineffektivt. Att införa dessa två verktyg så nära i tid gav en positiv synergieffekt”

Cecilia Hellgren
Verksamhetskoordinator, De laGardiegymnasiet

Elevcentrerad undervisning

Målet med elevcentrerad undervisning är att ge eleven möjlighet att utveckla sin kognitiva förmåga i en bra inlärningsmiljö, så att de till slut kan fungera som sina egna lärare och ta kontroll över sin egen inlärning.


Skapa en kultur med elevcentrerad bedömning

Allt eftersom fokus ökar på bättre feedback från lärare till elever, arbetar många skolor med att skapa bättre bedömningsmetoder. Undersökningar visar dock att eleverna endast tar till sig en liten del av den feedback de får.
Det är därför viktigt att du hjälper dina elever att förstå:

  • Hur långt de har kommit i sin inlärning
  • Själva målet med varje lektion
  • Vad de måste göra för att överbrygga klyftan mellan sina egna kunskaper och målen som de ska uppnå

 

Vad är elevcentrerad undervisning?

Elevcentrerad undervisning handlar om se till varje elevs unika behov uppfylls genom bland annat individanpassad och personlig undervisning. Undervisningen kan variera men det finns alltid en gemensam nämnare: Undervisningen utgår alltid från elevernas perspektiv och deras kompetens.

Fokus på inlärning

Det krävs gemensamma ansträngningar för att nå detta mål. Lärare, rektorer, studiekamrater och föräldrar måste alla bidra och ta på sig nya roller. Lärarens nya roll handlar om att se till att alla elever deltar aktivt och att följa upp elevernas kognitiva utveckling.

Aktiviteter Video Kontakta oss