Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy
Kontakta oss

“Det är jättebra att itslearning går att anpassa efter elevernas olika behov. Möjligheterna är oändliga.”

Stig Hymander,
Lärare, Djäknepartsskolan, Norrköping. 

Låt eleven vara med och påverka sin utbildning

Motivera med valmöjligheter

Låt eleven välja hur de vill lära sig. Med itslearnings lärplattform får eleven en säker plattform för självständigt lärande och ett alternativ för att skicka anteckningar, video och ljud till sina lärare eller mellan klasskamrater. 

Anpassa återkopplingen

Kommunicera med eleven på deras villkor och ge feedback på skoluppgifter via ljud, video eller text. 

Uppmuntra livslångt lärande

Med itslearning kan eleven reflektera och ta ansvar för sin utbildning genom bloggar, diskussionsforum och ePortfolios. Eleven kan också se sin personliga utveckling i den Individuella Utvecklingsplanen (IUP). 

Vill du veta mer?

Ta reda på hur itslearning stärker banden mellan hemmet och skolan. Besök Föräldrasidan.

Aktiviteter Video Kontakta oss