Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Få ut så mycket som möjligt av itslearning-planeraren

En tydligt uppställd och strukturerad kursplan är viktigt – inte bara för lärare och studenter, utan även för föräldrarna. I itslearning kan lärarna skapa en planering för varje kurs så att allt undervisningsmaterial som rör ämnet finns på ett ställe. Den här artikeln ger dig några användbara tips om hur du kan få ut så mycket som möjligt av itslearnings planerare.

 

Många lärare använder kalkylprogram när de skapar planer, så därför har vi byggt itslearning planerare som ett kalkylprogram. Planeraren, som är ett väldigt anpassningsbart verktyg, har färdiga kolumner, men man kan välja att lägga till en ny eller radera eller ändra namnen.

Man kan självklart göra det här även i Excel, men itslearning planerare ger dig mycket mer. Din planering publiceras automatiskt för studenterna – och föräldrarna. Du bestämmer vilka kolumner du vill göra synliga och kan även skapa privata kolumner för noteringar eller kommentarer.

Ämnen och lektioner

Planeringarna är uppbyggda av ämnen som rör en eller flera lektioner. Det är upp till dig att bestämma hur du ska strukturera planeringen. De flesta lärare använder teman eller periodiska strukturer. I en historiekurs är en tematisk struktur användbar: I ämnet ”Antiken” kan du exempelvis skapa olika lektioner som rör ämnet, t.ex. ”Antika Grekland”, ”Antika Rom” och ”Afrikanska antiken”. Nästa ämne kan vara ”Medeltiden” med lektioner som t.ex. ”Det romerska rikets sönderfall”, ”Feudalism” osv.

Andra kurser kan passa en periodisk struktur bättre. Det här gör att du kan namnge ämnen efter datum eller veckonummer, och använda tematiska rubriker för lektionerna – eller skapa en lektion för varje dag. Planeraren är flexibel och passar många användningssätt.

Inkludera kursinnehåll i planeringen

För att se till att dina studenter alltid vet vilket material de ska arbeta med låter planeraren dig koppla kursinnehållet till planeringen. Det här innebär att du enkelt kan koppla inlärningsredskap, t.ex. sidor, tester eller uppgifter, och säkerställer att eleverna alltid vet vad de ska arbeta med utan att söka igenom mapparna i kursen.

Du kan även bifoga inlärningsmål från biblioteket, och elementen visas som länkar i planeringen. Du kan till exempel ladda upp en mapp med bakgrundsmaterial som studenterna ska arbeta med tidigt i planeringen, och tester och uppgifter senare när du är redo att mäta vad de har lärt sig.

Tips

  • Det är en god idé att hålla planeringen på en högre nivå. Gör det enkelt, utan för många detaljer.
  • För mycket text kan göra planeringen svårläst. Länka istället till element i kursen.
  • Använd Välj kolumner för att flytta eller avlägsna kolumner som du inte behöver.
  • Använd Planeringsinställningar för att lägga till eller radera kolumner, och för att bestämma vem kolumnerna ska vara synliga för.

 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss