Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Förändring är svårt, men nödvändigt, menar en ledande utbildningsexper

En chef från Apple säger att lärarna måste anamma teknik i klassrummen

Lärare är alltför upptagna för att lära sig ny teknik.

De vill använda den, men sedan kommer livet i vägen och de faller tillbaka i gamla vanor, menar Stephanie Hamilton, högsta chef för strategiska utbildningslösningar på Apple Inc.

”Problemet är att lärarna inte vet hur det ser ut”, säger Hamilton.”De måste kunna se och veta hur de ska använda tekniken och till vad.

Hamilton höll inledningstalet inför 400 lärare och administratörer från skolor i hela Norge på itslearnings årliga användarkonferens den 23 april.

Hon talade rent allmänt om utbildningsteknik och tog upp ämnen som mobila enheter i klassrummen och de förändrande lärarrollerna i den digitala åldern.

Hamilton har undervisat i 19 år och säger att lärare är motvilliga att ta till sig ny teknik, delvis för att undervisning är ett yrke där man är obenägen att utsätta sig för risker. Även om hennes föreläsning tog upp svårigheterna som lärare har när det gäller teknik framhävde hon också fördelarna med ett virtuellt klassrum.

Teknik i klassrummet utrustar eleverna med moderna kunskaper, förbättrar deras prestation, gör utbildningen mer personlig och differentierar inlärningen. Genom att använda läroböcker på webben kan eleverna stryka under viktiga avsnitt och göra anteckningar i marginalen, vilket inte är möjligt med vanliga läroböcker.

Tekniken förändrar undervisningens karaktär. Förr i tiden såg lärarna eleverna som tomma blad, och lärarnas uppgift var att fylla elevernas huvuden med information. I dagens klassrum kan eleverna använda sina mobila enheter för att söka efter den senaste informationen i klassrummet.

”Informationen tredubblas varje gång man går in i ett klassrum”, sade Hamilton.

”Lärare kan inte vara innehållsexperter. De ska tillhandahålla innehållet. Vi lär ut saker, men vi lär inte ut vad de betyder.”

”Det handlar inte om att lära sig saker utantill och lära ut det, utan att sätta informationen i ett sammanhang. Man måste ha den kontextuella betydelsen.”

Istället för att t.ex. undervisa ur en lärobok om lag och ordning menar hon att lärare ska kunna söka på Internet efter information om den arabiska våren för att lära eleverna om despotstyret.

Hon lade till att lärarna måste gå från att vara ”mästerlärare” till att vara ”mästerelever” som skapar ömsesidiga relationer med eleverna.

”Vad har lärare brist på? Och vad har elever för mycket av? Tid”, sade hon.”Utnyttja det som eleverna redan kan.”

Hamilton sade att uppdykandet av mobila enheter i klassrummet flyttade utbildningssektorn tillbaka till 1700-talet, då alla elever hade personliga lärare.

”Teknik möjliggör individuellt lärande”, sade hon.

”Att neka eleverna teknik är som att försöka hålla tillbaka en tsunami med handen. Om vi inte har mer kreativitet och innovation i skolorna kommer vi att ha massor av människor som förbereder sig för en värld som inte finns.”

Förslag på läsning av Stephanie Hamilton

  • Clayton Christensen, Curtis W. Johnson och Michael B. Horn: Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns
  • Chuck Schwahn och Bea McGarvey: Inevitable: mass customized learning
  • Daniel H. Pink: Drive
  • Chip Heath: Switch: How to Change Things When Change Is Hard

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss