Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy
Kontakta oss

"Innan vi hade itslearning hade vi allt samlat i pärmar. Nu har vi skapat ett system skräddarsytt efter våra behov."

​Lena Joansson
Lärare, Ekbackeskolan Komvux, Osby. 

Formativ bedömning

Formativ bedömning uppstår när läraren anpassar undervisningen efter elevens inlärningsbehov. 

Anpassa undervisningen efter elevens behov

Med itslearning kan du genom freventa kontroller, undersökningar och enkäter anpassa undervisningen efter elevens behov. 

Använd bedömningsöversikten

Koppla bedömningar till uppgifter och prov så att eleven lätt kan få tillgång och förstå lärandemålen.

Feedback i text, video eller ljud

Med olika alternativ för feedback får läraren och eleven konstruktiv och specifik feedback som hjälper eleven att nå sina lärandemål. 

Eleven skapar själv 

Låt eleven skapa sitt eget innehåll, uppgifter, prov och undersökningar genom att använda grupper och behörigheter.

 

Hjälp eleven att nå sina mål

När eleven får tydliga inlärningsmål, frekvent och konstruktiv feedback och möjligheten till själv- och kamratbedömning når de lättare sina mål. Med itslearning får läraren möjligheter som tillåter dem att anpassa sin undervisning efter elevens behov. 

Uppmuntrar elever att ta ansvar för sitt eget lärande

Genom att ge eleven möjlighet till självbedömning låter du dem ta ansvar för sitt eget lärandet. Detta ökar elevens engagemang och får dem att känna sig delaktiga. Med bloggar och ePortfolios får eleven tillfälle att reflektera över sin undervsining vilket gör det lättare för dem att nå sina mål.

Pedagogiska verktyg för eleven

Underlätta samarbete med projektbaserade grupper och kamratbedömning. Bloggar och diskussionsforum stöttar eleven i arbetet samtidigt som pappersbaserade aktiviteter minskar.


Aktiviteter Video Kontakta oss