Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Framtiden är nu

Det digitala klassrummet gör det lättare att motivera och engagera elever, säger läraren Kjartan Moe Hustvedt. Kjartan undervisar fjärdeklassare på Skjoldskolan i sydvästra Norge. Hans klassrum har internetuppkoppling och en Smartboard.

Som aktiv användare av itslearning och förespråkare av e-inlärning ser han fördelarna med digital inlärning varje dag. Eleverna tycker att det är roligare att skriva och får en bättre förståelse för undervisningsmaterialet. En annan fördel är tillgången till relevantare och mer varierade undervisningsresurser. ”Lärare måste våga använda digitala verktyg. När de väl gör det brukar det gå bra”, säger han.

Grundskoleläraren Kjartan Moe Hustvedt säger att fler lärare måste våga använda digitala undervisningsmetoder. Belöningen är ökat elevengagemang och större variation i undervisningsmaterialet, säger han.

För Kjartan Moe Hustvedt är framtidens klassrum redan här. Hur stor nytta eleverna har av det som den 33-åriga läraren kallar ”den nya metoden” beror på hur mycket lärarna använder de digitala verktyg som står till buds.

”Möjligheterna finns. Vi måste lära eleverna att använda datorer och internet i ett ämnesrelaterat sammanhang, inte bara för sådant som t.ex. sociala medier”, säger Kjartan. ”Vi måste ge dem länkar till filmklipp, ha ämnesrelaterade diskussioner online och sluta lämna in uppgifter på papper. itslearning gör allt detta möjligt, men det digitala klassrummet består av mycket mer än så. Fler och fler böcker digitaliseras och det finns många pedagogiska webbsajter. Mängden interaktivt innehåll är enorm!”

Framtidens klassrum kännetecknas av IKT, tillägger han. ”Jag tvingar mig själv att använda de nya undervisnings- och inlärningsmetoderna. Jag laddar upp uppgifter och scheman på itslearning. På så sätt kan jag arbeta var jag vill. Jag behöver inte något fysiskt dokument, utan det räcker med internetuppkoppling. Detta är framtiden”, säger Kjartan.

Samtidigt förstår han lärare som tror att det kan vara svårt att använda IKT dagligen. ”Det tar lite tid att vänja sig vid ett nytt datorsystem. Men itslearning är ganska användarvänligt, så jag lärde mig det efter ett tag. Efter att man har installerat det tar det inte mycket tid alls. Nu sparar det tid.

Digitala prov ökar elevengagemanget

Kjartan uppmanar lärare som vill börja använda itslearning att börja med enkla övningar. Han valde till exempel att spela in olika ljud och ladda upp dem på klassens infopanel i itslearning. Eleverna fick gissa ljudet, t.ex. en bil som startar eller kaffe som bryggs. ”Det var ett sätt låta eleverna lära känna itslearning och det lyckades”, säger han.

Idag använder han itslearning på ett mer avancerat sätt. För sin engelsklektion spelar han in sig själv när han läser texter. Eleverna måste lyssna på inspelningarna som läxa. ”På så sätt kan jag vara säker på att de hör rätt uttal”, förklarar han. Efteråt gör eleverna prov i itslearning med flervalsfrågor eller matchningsfrågor (matcha bilder med ord). Denna metod gör eleverna mer entusiastiska, tillägger han.

”De tycker om att arbeta med färger och mönster på datorn. De tycker att det är mer spännande och roligt. Ibland tävlar de om vem som får flest rätt eller vem som blir klar först”, säger han.

Meddelanden från läraren når hemmet

itslearning erbjuder många fördelar när det gäller organisering. Kjartan behöver till exempel inte kopiera papper eller ha stora pappershögar liggande på skolan eller hemma. ”Vi lever i ett papperslöst samhälle. Jag brukade skicka med pappersmeddelanden till alla mina 22 elever. Minst fyra eller fem av dem tappade bort dem. Nu finns alla meddelanden på itslearning, vilket innebär att föräldrarna definitivt får informationen. Det är mycket lättare att skicka meddelanden digitalt.”

Merparten av Kjartan Moe Hustvedts undervisning baseras på digitala inlärningsverktyg såsom itslearning. ”Det är mycket lättare att arbeta digitalt, även om det tar lite tid att komma igång med ett nytt system”, påpekar han.

Oändliga möjligheter

Kjartans digitala klassrum är mycket mer än bara itslearning. Han använder också sin mobiltelefon. När han ska boka in ett föräldramöte skickar han ett SMS till föräldrarna och lägger in olika tider i en tabell i itslearning. Plattformen fungerar som en mötesplats mellan Kjartan, hans elever och deras föräldrar. Han laddar upp bilder från klassresor på itslearning och uppmuntrar eleverna att skicka meddelanden till varandra för att öka deras skrivglädje. Han laddar också upp veckoplaner i innehållsblock på de olika ämnenas infopanel. ”Mina elever lägger upp sina färdiga uppgifter på itslearning, vilket gör det lättare för mig att ge dem feedback. itslearning ger mig en översikt så att jag lätt kan se vem som har skickat in uppgiften och vem som inte har gjort det. Jag använder det hela tiden, och det motiverar eleverna. Möjligheterna som plattformen erbjuder är oändliga. När man använder itslearning aktivt upptäcker man nya sätt att använda det på hela tiden”.

Aktiviteter Video Kontakta oss