Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Fyra sätt att förbättra dina elevers upplevelse av itslearning

Hortens gymnasieskola är en ledande kraft i Norge när det gäller att öka användningen av IT i skolorna. År 2009 genomförde skolan en undersökning bland alla elever och lärare för att ta reda på hur skolan skulle kunna få ut så mycket som möjligt av itslearning. Det här är vad de fick reda på.

Hortens gymnasieskola är en norsk nationell demonstrationsskola för användning av IT i utbildningen, och har ungefär 220 lärare och över 1 200 elever. Skolan finns på två närliggande undervisningsorter, och eleverna kan läsa en rad olika ämnen, från biologi till frisör.
Matteläraren Kjetil Idås ansvarar för att se till att Hortens gymnasieskola i Norge nyttjar sina IT-resurser till max. Det var också han som låg bakom itslearning-undersökningen år 2009. Efter undersökningen har skolan ändrat sitt sätt att använda programmet, och i dag använder alla lärare på skolan itslearning för att kommunicera och dela resurserna med eleverna. Hur lyckades då skolan öka användningsgraden till 100 procent?

1. Se till att alla lärare använder minst de mest grundläggande funktionerna i itslearning

Alla lärare är inte datasnillen, och de flesta skolorna märker att vissa lärare helt enkelt inte kan lära sig en ny inlärningsplattform. Skolans svar var att skapa en enkel uppsättning ”grundläggande användarkrav” som varje lärare måste följa:

 • Nyheter på anslagstavlan
 • Filer som innehåller individuella lektionsplaner och sexmånaders läroplaner
 • Information om läxor och prov
 • Kommunikation per e-post med enskilda elever
 • 2. Ge alla lärare samma enkla struktur

  De flesta elever har flera lärare, och det kan bli förvirrande om lärarna organiserar informationen i itslearning på olika sätt. Därför har skolan skapat en enkel struktur för filer, nyheter och kalenderhändelser som varje lärare kan – och måste – följa. En del lärare kan välja att lägga till fler filer, länkar och information, men de ska fortfarande hålla sig till det grundläggande formatet.

  3. Lägg inte ut för mycket

  Ett av de största klagomålen från eleverna var att många lärare lade ut alltför mycket information på sin kursanslagstavla. Det gjorde att eleverna ofta missade de viktiga nyheterna. Detsamma gällde länkar och extra innehåll. En del lärare lade ut fyra eller fem extra artiklar, länkar eller filmer för extra läsning efter varje lektion och eleverna hängde helt enkelt inte med. Därför uppmuntras lärarna att endast lägga ut den viktigaste informationen och extra resurser.

  4. Elever behöver (20 minuters) övning

  Medan de flesta nya elever är bättre på att använda dator än den genomsnittliga läraren behöver de fortfarande en grundläggande introduktion i itslearning-systemet så att alla vet vad det är och varför de ska använda det. I dag får varje ny elev på skolan en IT-orienteringslektion i början av året, vilket inkluderar en 20 minuter lång introduktion i itslearning.

  Kjetil anser att introduktionen är avgörande för att systemet ska fungera. ”Det är ingen idé att en lärare lägger ut information på itslearning om eleverna inte använder systemet. IT-orienteringen är ett sätt att få eleverna att aktivt använda itslearning från första början.”

  Läs fler användarberättelser

  Vilken nytta har andra av itslearning? Läs fler användarberättelser.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss