Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Hur inspirerar du dina elever till kreativt skrivande?

Lärare: Espen Espeseth Clausen

Skola: Grinde Skola i Tysvär i Norge

Enheter: Smartphones, iPads och bärbara datorer (1:2)

Espen Espeseth Clausen har undervisat på Tysvärs grundskola i åtta år. Skolan använder itslearnings plattform och alla eleverna använder datorer dagligen. Espen är en av lärarna på skolan som använder sig av gamification. Han har märkt att det motiverar eleverna, vilket gör att de lär sig lättare.

Espen förklarar att spelen är pedagogiska och förbättrar elevernas kognitiva förmåga och deras problemlösning. Spela är något som eleverna gör på sin fritid så de är vana vid det. I klassrummet används spelen som en belöning i förskott.

Espen berättar att de använder spelen för att motivera eleverna och betonar att för att lyckas måste spelen vara relaterade till undervisningen. Man måste sätta upp tydliga mål för undervisningen, ha ett bra pedagogiskt ledarskap och en bra planering. Annars fungerar det inte.

Så här använde Espen gamification med sina fjärdeklassare:

Mål: Att inspirera eleverna och motivera dem till kreativt skrivande.
Övningen: Skriv en bakgrundsstory om huvudpersonen i spelet Temple Run.

Temple Run är ett spel för bärbara enheter. Spelet är en kombination av skattjakt och actionäventyr och är enkelt att spela. Huvudpersonen har stulit en skatt från ett tempel och måste fly från aporna samtidigt som han samlar poäng.

Processen:

1) Eleverna samarbetar i par och turas om att spela Temple Run under fem minuter vardera. Espen vill att de arbetar i par för att skapa en dialog och göra det till en social övning.

a) Eleverna brainstormar sedan om huvudpersonens personlighet och gör en tankekarta, antingen på papper eller digitalt.

b) Tankekartan skapas efter att läraren har gett några frågor till eleverna. Till exempel:

-Vem är huvudpersonen?

-Vilka är hans styrkor/svagheter?

-Hur hamnade han i templet?

c) Tankekartan ger studenterna struktur och gör det enklare för dem att skriva längre texter. Eleverna går tillbaka till tankekartan under hela övningen.

2) Varje par spelar två fem-minuters ronder i Temple Run. Efter detta brainstormar de om berättelsen:
-I vilket land ligger templet i?
-Äger berättelsen rum i det förflutna, just nu eller i framtiden?
-Vad är det som huvudpersonen har stulit?
-Hur slutar historien?

3) Espen ger eleverna rubriker och kriterier för utvärderingen av övningen. (Rubrikerna kan skapas på itslearnings plattform.)

4) Eleverna arbetar individuellt med inledningen, storyn och slutklämmen på berättelsen.

-Espen föreslår att berättelserna skrivs på en dator så att eleverna får bättre datorvana. Det gör det också lättare för läraren att ge feedback.

Processorienterat skrivande

För att göra övningen ännu bättre rekommenderar Espen att man använder sig av processorienterat skrivande. Hans förslag:

  • Eleverna laddar upp sina texter i itslearnings diskussionsforum, läser varandras berättelser och ger feedback.
  • Varje elev kommenterar de två diskussionstrådarna före och efter deras egen berättelse, så att alla får feedback.
  • Eleverna använder kriterierna i rubrikerna för att utvärdera varandra så att kritiken blir konstruktiv och givande.
  • Elever och lärare använder diskussionstrådarna som ett register över hur skrivandet förbättras.

Espen föreslår att man lägger till andra ämnen till övningen också som t.ex.:

Konst och hantverk: Låt eleverna göra böcker med illustrationer och omslag för berättelserna:

Matematik: Temple Run registrerar hur många mynt som samlats in och hur många meter som sprungits.

Be eleverna att svara på dessa frågor:

-Hur långt sprang hela klassen totalt sett?

-Vem sprang längst?

-Hur långt i amerikanska miles sprang klassen? 

Espen intervjuade eleverna för att få feedback på övningen. Även om de inte har spelvana i skolan så berättade eleverna att de blev inspirerade. Eleverna var överens om att spelet gjorde det enklare att skapa tankekartor, vilket ledde till att de skrev längre texter än tidigare. Kreativiteten blomstrade!

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss