Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Genitimmen

Genitimmen – där elevernas passion blir verklighet!

En ny trend börjar märkas i klassrum runtom i hela landet ... genitimmen!

Barn tillbringar ungefär 15 000 timmar i grundskolan, men hur mycket av den tiden kan de använda till att utveckla sin fantasi? Kreativitet och uppfinningsrikedom är viktiga kompetenser i arbetslivet, men i vårt utbildningssystem tillåts inte eleverna att utveckla sin naturliga kreativa förmåga.

Som tur är har nu lärarna börjat upptäcka genitimmen, där eleverna uppmuntras att använda sin fantasi. Genitimmen är särskilt avsatt lektionstid då eleverna får ägna sig åt det som de tycker bäst om. Eleverna får själva bestämma vad de vill lära sig mer om under ett visst antal timmar. De får utforska ett ämne och göra ett projekt som de sedan redovisar för klassen, skolan eller världen.

Genitimmen har sina rötter på många håll men inspirationen kommer främst från ett system som används på Google. Anställda på Google får ägna tjugo procent av sin arbetstid åt projekt som intresserar dem (förutsatt att de potentiellt kan vara till nytta för företaget). Gmail och Google Nyheter har kommit till på det här sättet.

Genitimmen hänger samman med teorin om inre motivation. När eleverna själva får vara med och bestämma vad de ska lära sig blir de mer engagerade, får bättre självförtroende och hela inlärningsprocessen blir till någonting roligt. När eleverna får vara kreativa blir de mer motiverade och lär sig bättre.

Lärarna å sin sida gillar att genitimmen lär eleverna att ta egna initiativ och eget ansvar. Det är ett steg på vägen mot livslångt lärande och kan vara något av det viktigaste som pedagogerna kan göra för att rusta sina elever inför framtiden.

Lärarna har ofta tre regler för genitimmeprojekt:

1) Det måste finnas en drivande fråga.
2) Eleverna måste läsa på om ett visst ämne.
3) Projektet måste redovisas.

Dayna Taylor är lärare i en femma på Eisenhower Elementary School i Michigan. På hennes skola får alla elever surfplattor från 3:an i lågstadiet till 2:a året i gymnasiet. Hösten 2014 började man använda itslearning.

Dayna har anordnat genitimmen regelbundet under det senaste läsåret, och hon följer i princip reglerna ovan. Eleverna lägger upp förslag på projekt på itslearnings diskussionsforum. De presenterar sina idéer, och de andra eleverna kommer med konstruktiva kommentarer och frågor.

Dayna sätter av en timme i veckan för arbete med genitimmeprojekt. Hennes elever har valt ämnen som till exempel djurskyddsarbete och baseboll i Indien. När de är färdiga med sina arbeten redovisar de för klassen.

Dayna förklarar vad genitimmen är: ”Här får elever som inte annars deltar i helklassdiskussioner möjlighet att visa vad de faktiskt kan. De får en chans att uttrycka sig på ett sätt som de kanske inte visste om att de hade förmåga att göra. Samtidigt får jag en möjlighet att knyta an till eleverna och visa dem att jag bryr mig om det som de bryr sig om, deras intressen. Eleverna tar ansvar för sin egen inlärning och blir därför mer motiverade att lära sig och växa.”

Hon tillägger: ”Det är svårt att ta steget och överge den traditionella undervisningen där läraren gör allt arbete och eleverna bara gör som de blir tillsagda. Den största utmaningen för mig var det organiserade kaos som ibland uppstår under genitimmen. Det blir lite rörigt och ljudnivån är högre än vanligt, men alla jobbar, tänker efter och är engagerade i något som de verkligen vill lära sig om, deras stora intresse.”

Daynas elever tycker genitimmen är något av det roligaste som finns. En av dem, Kitana säger så här: ”Det var jättekul och spännande!”

Eisenhower Elementary School har precis börjat använda itslearning, och Dayna tror att de kan få stor användning för plattformen under genitimmarna. ”Jag har börjat lägga upp filmer som ingått i redovisningar på itslearning så att eleverna kan gå tillbaka och se dem igen. Vi har även gjort reflektioner och självbedömningar.

Vissa elever väljer att redovisa på traditionellt sätt med vanliga bilder, men många redovisar vad de har lärt sig med digitala verktyg som PicCollage eller iMovies”, berättar Dayna. ”Jag har insett att eleverna verkligen kan klara av det här och kanske även göra skillnad i världen med det här som vi kallar genitimmen.”


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss