SE (new draft)

"it's learning gör livet lättare." Jorunn Sørtveit, lärare, Norge

  • itslearning inom grundskolan

  • Engagera föräldrarna
  • Ge enskilda elever stöd
  • Anpassa vyn till elevens ålder


Läs mer här


Användare av itslearning

itslearning används av miljontals lärare, elever, föräldrar och skolledare världen över. Bara i Sverige använder hundratusentals elever och lärare itslearning i undervisningen varje vecka.

itslearning är den pedagogiska lärplattform som många lärare förlitar sig på i grundskolan. En av dessa skolor är Djäkneparksskolan i Norrköping som använt itslearning sedan 2008. itslearning används itslearning i någon form under ca 99 % av alla lektionstillfällen. På vår kundsida kan du läsa mer om Djäkneparksskolan och andra användare.

Läs mer här


itslearning för olika roller

  • Rektor
  • Lärare
  • IKT-ansvarig
  • Föräldrar

Läs mer här