SE (new draft)

"I ämnen där it's learning används regelbundet har eleverna uppnått bättre resultat."

Andrew Runciman, Lutterworth College

itslearning för gymnasiet

  • Engagera eleverna
  • Ge enskilda elever stöd
  • Engagera föräldrarna


Användare av itslearning

itslearning används av miljontals lärare, elever, föräldrar och skolledare världen över. Bara i Sverige använder hundratusentals elever och lärare itslearning i undervisningen varje vecka.

itslearning är den pedagogiska lärplattform som många lärare förlitar sig på i sin dagliga undervisning på gymnasieskolorna i landet. En av dessa lärare är Maria Blom som arbetar på Växjö Fria Gymnasium. På vår kundsida kan du läsa mer om hur Maria och andra skolor arbetar.

Läs mer här


itslearning för olika roller

  • Rektor
  • Lärare
  • IKT-ansvarig
  • Föräldrar

Läs mer här