Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Hur kan du se till att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande? Titta på denna video...

Skulle du vilja att eleverna blev mer engagerade i sin egen inlärning? Juliet O'Callaghan från Wootton Upper School berättar att "VLE (Virtual Learning Environment) är en fantastisk teknik som faktiskt kan se till att detta händer. Användningen av itslearning har haft mycket positiva effekter". I den här artikeln och i medföljande video, beskriver Julia hur itslearning har lett till att eleverna börjat ta ett större ansvar för sin egen inlärning.

På Wootton Upper School i Bedford Storbritannien, undervisar man elever i grundskolan (13-16 år) och på gymnasiet (16-19 år). Det är en av de mest framgångsrika skolorna i Bedfordshire och skolan har ett rykte om sig att ha en mycket bra läroplan och fina fritidsmöjligheter. Skolan är så populär att antalet elever som vill gå på skolan är betydligt högre än antalet platser som finns tillgängliga.

Juliet O'Callaghan är lärare och chefspsykolog på skolan. Hennes intresse för pedagogik och hur man motiverar elever har alltid drivit henne i hennes arbete. För fyra år sedan upptäckte Juliet att hennes gymnasieelever tycktes sakna en bra studieteknik. De nådde inte upp till förväntningarna. Juliet beslutade sig för att använda skolans VLE (​​itslearning) för att ta fram en läroplan där eleverna tar ansvar för sin egen inlärning.

Juliet berättar: "Vi har att göra med en generation av studenter som är vana att få sin information från Internet - inte från bibliotek. Detta var anledningen till att jag insåg att vi måste se till att de kan hitta informationen på Internet. Jag tror att vi har hittat svaret med VLE. "

Kraften i VLE

"Hela kursen finns i itslearning vilket innebär att eleverna kommer åt den överallt. Planeringsverktyget (Planner) visar tydligt vad de ska göra under lektionerna. De har tillgång till alla resurser och alla uppgifter. Det innebär att de kan arbeta självständigt eller i grupp utan lärare."

"Genom att använda itslearnings tester och uppgifter kan lärarna ge läxor som rättas automatiskt. Det gör att lärarna kan fokusera på resultaten och vidta åtgärder om det behövs eller ändra läroplanen."

Personlig inlärning

"Jag har upptäckt att VLE är mycket bra när det finns olika behov", berättar Juliet. "Jag kan ge enskilda uppgifter till enskilda elever, vilket är perfekt. Jag kan också flippa klassrummet och be eleverna att titta på en video och svara på relevanta frågor i itslearning. Jag går igenom deras svar före nästa lektion för att se vilka elever som har förstått uppgiften och vilka som behöver hjälp. Inledningen av nästa lektion är mycket lättare eftersom jag inte behöver samla in hemarbeten. Jag kan direkt sätta mina elever i arbete. Därefter kan jag skräddarsy inlärningen för de som behöver extra hjälp, samtidigt som jag kan ge nya intressanta uppgifter till dem som redan har förstått."

Formativ bedömning

"itslearning gör att det är lätt att ge feedback, följa elevernas utveckling och lämna detaljerade formativa kommentarer. Man får också information om utvecklingen över tiden, vilket blir allt viktigare."

Professionell utveckling

Juliet är den ledande läraren på skolan inom VLE, ​​och ansvarar för att utbilda personalen i hur VLE används. På frågan om hur hon får lärarna att använda itslearning, svarar hon: "Vi prioriterade detta i skolans utvecklingsplan. Under tre år i rad planerade vi vidareutbildningen för all personal under hela året. Det finns inget magiskt sätt att göra detta på...det handlar om massor av olika metoder. Att använda verktyget, att prata om det, att visa det och att träna på det. Det är en metod som fungerar."

Att dela resurser

Lärare som undervisar samma kurser på Wootton skapar ofta en gemensam sida på itslearning för att lagra material. På den här sidan har lärarna sina egna mappar som innehåller deras lektioner, hemuppgifter, diskussioner etc. Andra lärare kan se och dela allt som finns på sidan, medan eleverna endast kan se den information som är relevant för deras klasser. Detta är möjligt eftersom man kan ange behörighet i itslearning. "Det är ganska lätt", säger Juliet och visar en video om hur det går till. Hon förklarar också hur hon använder itslearnings digitala prov, inlämningsuppgifter, planerare, sidor etc.

Tack Julia och Wootton Upper School för en inspirerande och lärorik rundtur i itslearning!

 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss