Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy
Kontakta oss

“Tröskeln för att lära sig itslearning är lägre både för lärare och elever jämfört med andra lärplattformar. itslearning passar alla, oavsett digital kompetens.”

Johan Winsborn
Lernia


Individanpassat lärande

Öka motivationen och engagemanget hos eleven genom att anpassa undervisningen efter deras behov. 

Personlig sida

itslearnings personliga sida hjälper eleven att hålla koll på uppgifter, läxor och deadlines. 

Makten över sitt eget lärande

Arbeta med eleverna för att utveckla deras individuella utvecklingsplan (IUP). Hjälp dem att nå sina mål genom att följa sin utveckling.

Ge konstruktiv feedback

Att ge specifik och konstruktiv feedback på ett sätt som eleven föredrar hjälper eleven att nå sina mål fortare. 

  • Lärare kan ge feedback på uppgifter via text, video eller ljud. 
  • Genom att använda bedömningsöversikten kan läraren kommentera både övergripande och enskilda nivåer.
  • Bloggkommentarer eller diskussionsforum tillåter elev-lärare eller elev-elev feedback. 

Ge dina elever valmöjligheter

När eleven får påverka sin inlärning blir de mer engagerade och motiverade att nå sina inlärningsmål. Med itslearning är det enkelt att ge eleven valmöjligheter: hur vill de lära sig, vad de vill lära sig och på vilket sätt de vill visa att de har lärt sig.

Fatta beslut baserat på behov

Nyckeln till individanpassat lärande är att identifiera de unika behoven hos varje elev och skräddarsy undervisningen. På så sätt får alla elever lika stor chans att lyckas i skolan.

  • Använd enkäter och undersökningar för att snabbt kunna avgöra elevens förståelse. 
  • Få innehållsrekommendationer som är baserade på elevens prestationer och inlärningsförmåga.


Aktiviteter Video Kontakta oss