Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Individuella utvecklingsplaner ger utvecklingssamtal utan överraskningar

I Sverige har lärarna utvecklingssamtal med eleverna och deras föräldrar en gång per termin. Om man inte är den typen av förälder som ofta kontaktar läraren utan samlar ihop frågorna inför utvecklingssamtalen samtidigt som läraren gör likadant, så är det svårt att veta vad som kommer att tas upp under samtalen. Det kan alltid komma överraskningar. Därför är det bra att ha ett system som ger föräldrarna lite information om läget innan samtalen. Med itslearnings individuella utvecklingsplaner blir det verkligt!

Individuella utvecklingsplaner (IUP) innehåller information om elevernas kunskaper, mål och vad som krävs för att nå dessa mål. Nedan finns ett exempel. (Klicka på bilden för att förstora).

I itslearning kan alla mentorer skapa en IUP för att följa elevens utveckling. Föräldrarna kan se den individuella utvecklingsplanen i itslearnings föräldraportal, vilket är särskilt bra innan ett utvecklingssamtal!

Även i Norge genomför lärarna utvecklingssamtal två gånger per år. Skranevatnets skola, en kombinerad grund- och gymnasieskola, har använt IUP-verktyget i itslearning under några år. De har nyligen ändrat sina rutiner kring detta. Därför kontaktade vi deras IT-ansvarige Rolf-Anders Moldeklev för att få lite mer information. Han berättade att hans skola nu kräver att föräldrar och elever tittar igenom IUP:n innan utvecklingssamtalet.

När de gör det så har de möjlighet att skriva in kommentarer direkt, vilket gör att lärarna vet om eventuella problem före mötena. IUP:n ligger sedan till grund för dialogen mellan eleven, läraren och föräldrarna. Genom att läsa igenom dokumentet och skriva in kommentarer i förväg, kan man direkt fokusera på de viktigaste frågorna vilket ger effektivare samtal. Tillsammans kommer man fram till vilka mål eleven ska försöka nå (både akademiska och beteenderelaterade) och hur man ska uppnå dem.

Att skapa individuella utbildningsplaner är ett grupparbete

Lärare, föräldrar och elever har alla tillgång till de individuella utvecklingsplanerna, men mentorn bestämmer vilka som kan se vilka kolumner och vilka kolumner som går att redigera. I ovanstående exempel har mentorn lagt till kolumner där eleverna kan lägga in kommentarer. Det är lätt för mentorerna att lägga till fler kolumner där föräldrarna också kan kommentera.

Skranevatnets skola har börjat kräva att eleverna skapar sina egna IUP:er genom att lägga in text i kolumnerna "Mål", "Reflektion" och "Uppgifter". Eleverna kan också uppdatera statusen för uppgifterna från "Pågår" till "Färdig", etc. Det ger dem en möjlighet att reflektera över sin egen utveckling, vilket leder till att de engagerar sig mer i sin personliga utveckling.

Undersökningarna visar att detta har gett positiva resultat

Rolf-Anders frågade Skranevatnets lärare, elever och föräldrar om den nya användningen av utvecklingsplanerna och reaktionerna var mycket positiva.

Även om eleverna bidrar till att skapa de individuella utvecklingsplanerna så uppmanas de granska dem innan utvecklingssamtalen också. Enligt undersökningen så gör 89 % av eleverna detta. De tycker att det är bra att de kan förbereda sig, så att det inte kommer några överraskningar.

De individuella utvecklingsplanerna går nu att dela!

I kommande produktuppdateringar blir det möjligt att dela utvecklingsplanerna. Du kommer att kunna dela en plan med andra mentorer och utgå från mallar, vilket sparar tid. Allt innehåll i t.ex. kolumner med kommentarer delas inte eftersom det kan vara privat information. Det andra innehållet visas och kan anpassas efter elevernas behov.

När du publicerar en plan kan du välja att dela den med enbart en skola eller hela skolområdet. Du kan också skapa en plan som bygger på en befintlig plan. Den nya planen kommer att vara din egen kopia och förändras inte om den ursprungliga planen ändras eller tas bort.

I den här YouTube-videon finns mer information om hur du delar individuella utvecklingsplaner:

 

Aktiviteter Video Kontakta oss