Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

itslearning fokuserar på visuell undervisning och utvärdering under 2011

Vilka nya funktioner kan du se fram emot i itslearning i år? Alla detaljer i planeringen för 2011 är inte helt klara, men enligt marknadsundersökningschefen Morten Fahlvik är merparten av utvecklingsplanerna färdiga.

–Hela poängen med undervisningsplattformen itslearning är att den ska fungera som ett hjälpmedel i undervisningen, förklarar Morten.

Utvecklingen bygger på erfarenheter, återkoppling från användarna och våra produktstrategier. Som en följd av detta kommer vi i år att fokusera på att utveckla funktioner som hjälper både lärare och elever att visualisera inlärningen och att förbättra våra utvärderingsverktyg. Målet är att itslearning ska uppfattas som användarvänligt och engagerande.

Visuell undervisning och inlärning

Vårt produktteam har tagit fram ett inlärningshjul som används som utgångspunkt för utformningen av produkten. Den visuella undervisningen och inlärningen är huvudfrågor, berättar Morten.

–Visuell inlärning innebär att både lärare och elever kan uppleva när kunskapsöverföringen äger rum. När lärarna ser hur kunskapen överförs i klassrummet vet de att det fungerar och kan planera nästa skede i inlärningsprocessen. När eleverna ser och upplever inlärningen vet de också att det fungerar och kan förhoppningsvis använda sig av den erfarenheten i framtiden. Om inlärningen inte syns är det svårt för både lärare och elever att veta vad de ska göra härnäst, säger Morten.

–Visuell undervisning sker när inlärningen är det uttryckliga målet. När undervisningen blir synbar för eleverna blir de säkrare på sitt mål och hur de ska uppnå det.

Bedömning och bedömningskriterier

När vi ber Morten berätta om de viktigaste kommande funktionerna börjar han utan att tveka att prata om bedömningen. Enligt Morten är det bedömningen som är i fokus i år, både självbedömningen och den nya funktionen med bedömningskriterier.

– Bedömningskriterierna fungerar som hjälpmedel för att mäta elevernas inlärningsresultat. Kriterierna, en typ av poängguide, används för att utvärdera vad eleven har lärt sig utifrån ett antal kriterier, inte bara en sifferskala. Om eleverna informeras om bedömningskriterierna redan innan de börjar arbeta med en uppgift vet de hur de kommer att bedömas och kan använda sig av den informationen under arbetets gång, säger Morten.

Exempel på bedömningskriterierna för en språkkurs.

Vad kan vi se fram emot mer under 2011?

Utöver den visuella inlärningen och bedömningskriterierna kommer itslearning-användarna att få tillgång till många nya funktioner. Här är några av de viktigaste:

  • Nya verktyg för hemläxor och rapportering
  • För att kunna göra inlärningen synbar ska vi förbättra ILP, planeraren, arbetsflödet och förloppsrapporten
  • Förbättrad föräldraportal
  • Bättre informationsflöde med e-post genom Live@edu och fler innehållsblock med nyheter
  • Bättre överföringsfunktion för video och SCORM, uppspelning av video samt filöverföring
  • Möjlighet att lägga till prov i biblioteket
  • Bättre tilläggs-API för mer omfattande integrering av undervisningsverktyg från andra leverantörer
  • Bättre funktionalitet och arbetsflöde enligt kundernas återkoppling

Se hela planen för 2011

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss