Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

itslearning i relation till Skolverkets nya direktiv om IUP

Vad säger skolverket?

Enligt skolverket skall eleven och vårdnadshavaren få kontinuerlig information om elevens utveckling. Inom denna information återfinns:

  • Elevens kunskapsutveckling utifrån kursplanernas krav
  • Redovisning av detta inför elev och vårdnadshavaren
  • Information till rektor

I informationen finns även riktlinjer kring utvecklingssamtalen och den individuella utvecklingsplanen.
Skolverket har även identifierat en process som delas in i följande steg:Med utgångspunkt i det som skolverket kommunicerat vill vi visa hur ni, som kund, kan arbeta med processen i itslearning. Ett av våra mål är att minska den administrativa bördan och sätta lärandet i fokus.  Genom att underlätta arbetet med processen kring elevens utveckling kan mer tid ägnas åt undervisning och det faktiska mötet mellan pedagog och elev.

Omdömet i itslearning, processtödet i praktiken

I bedömningsöversikten, som återfinns i kursen, kan pedagogen på ett enkelt men effektivt sätt ge elev, vårdnadshavare och mentor relevant information om elevens arbete i kursen. Pedagogen använder de av skolverket föreskrivna nivåerna i itslearnings bedömningsöversikt. På ett enkelt, snabbt och överskådligt sätt markerar pedagogen om en elev har Otillräckliga, Godtagbara eller Mer än godtagbara kunskaper i ämnet. Utöver detta kan pedagogen skriva en kompletterande kommentar för att nyansera omdömet. I takt med att fler ämnesomdömen skrivs skapas en sammanställning. Sammanställningen, som ger en klar och överskådlig bild över elevens nivå i alla ämnen, är tillgänglig via i bedömningsöversikten på elevens profilkort och nås av såväl elev och vårdnadshavare som mentor.

Nedan visas två exempel på hur man som pedagog kan arbeta med omdöme i itslearning utifrån skolverkets nya direktiv.

Omdömesblankett utifrån ett ämne:

Omdömen utifrån flera enskilda ämnen:

En naturlig och nödvändig förlängning

IUP är en naturlig förlängning av det skriftliga omdömet. I itslearnings IUP-verktyg kan mentor hantera utvecklingsplaner för sina mentorselever. Mentorn avgör vad och när elev, vårdnadshavare och lärare skall se och få tillgång till delar av eller all information i arbetet med utvecklingsplanen. Det som skrivs i IUP blir vi publicering tillgängligt för de ovan nämnda intressenterna. Alla IUP som upprättats och upprättas för en elev följer med denne under hela skolgången.

 

Källa: www.skolverket.se

 

 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss