Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

itslearning med fokus på inlärning på Lakeview Academy

Connie White föredrar att inte använda termen ”Kunskaper för 2000-talet”, vilken i allmänhet avser de tekniska färdigheter som behövs för att lyckas på morgondagens arbetsplats.

Istället vill Connie, chef för Technology & Learning vid Lakeview Academy i Gainesville, USA, tala om de konkreta kunskaper som krävs. Hon pratar hellre om förmågor som digital kompetens, kritiskt tänkande, samarbete, kreativitet och att kunna göra efterforskningar.

"Målet är att hjälpa eleverna att utveckla de färdigheter som de behöver för att lyckas i framtiden", säger Connie.

Plattform som ger färdigheter

Connie tror att eleverna behöver rätt verktyg för att nå dessa och andra färdigheter, vilket är anledningen till att Lakeview Academy började använda itslearning under september.

"Verktyget, i det här fallet itslearning, ger studenterna den plattform som de behöver för att utveckla dessa konkreta färdigheter. itslearning är avgörande för om vi ska lyckas eller ej", säger hon.

Lakeview Academy är en friskola för årskurserna 2-12 och är indelat i låg-, mellan- och högstadium. Skolan har 580 elever, och itslearning har introducerats i varje klass och för alla elever i årskurs 12 under hösten.

Innovativ strategi får nationell uppmärksamhet

Lakeview Academy är inte främmande för ny teknik. Redan 1998 började eleverna i årskurs 9–12 använda bärbara datorer på alla lektioner. Under 2005 implementerade skolan Moodle och lärarna började använda blandad inlärning (blended learning), där man kombinerar det virtuella klassrummet med traditionell klassrumsundervisning.

Under 2009 gjorde skolan det möjligt för lärarna att undervisa hemifrån över internet när skolan var stängd. Detta visade sig vara mycket lyckat under 2011, när en snöstorm tvingade skolan att stänga under en hel vecka och eleverna kunde fortsätta med sina studier hemifrån. Detta uppmärksammades stort i media, bl.a. i USA Today.

"Vi ligger ganska långt framme när det gäller utvecklingen av vårt teknologiprogram. Men det hände inte över en natt. Det vi ser nu är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete av vår personal", berättar Connie.

För att ytterligare förbättra sin teknikplattform valde Lakeview itslearning.

"itslearning är intuitivt och lättare att förstå än vår tidigare open source-lösning, och itslearning är mycket bättre för barnen i de lägre klasserna", berättar Connie. "itslearning gör att lärarna kan fokusera på det som är viktigt – inlärningen."

itslearning imponerar på det akademiska rådet

Skolans akademiska råd, vilket består av cheferna för samtliga avdelningar på skolan, valde itslearning. Alla ämnesområden finns representerade i rådet.

Connie berättar att rådet var särskilt nöjt med de olika gränssnitt som itslearning erbjuder. Detta var viktigt för Lakeview, eftersom itslearning måste fungera för elever i olika åldrar.

De insåg också att itslearning skulle göra det möjligt att fortsätta med blandad inlärning. Connie berättar att itslearning hjälper lärarna att tillgodose behoven hos elever som har olika kunskaper i samma klass.

"Det kommer att göra det enklare att nå och engagera elever med olika behov", säger hon. "itslearning är väldigt flexibelt och det innebär att det är en bra långsiktig lösning. Det akademiska rådet har ett gemensamt mål att itslearning ska införas i hela skolan."

Skapar entusiasm för inlärningsmål

Connie tillbringade sommaren med att utbilda Lakeviews lärare i hur man använder itslearning. För de äldre eleverna räknar hon med att lärarna kommer att använda plattformen för att lägga ut undervisningsmaterial, länkar, videofilmer, bilder och uppgifter. I slutet av året hoppas hon att lärarna kommer att börja använda fler av de avancerade funktionerna, som e-portföljer, bloggar och processorienterade dokument för att främja en interaktiv inlärning.

"Målet är att alla lärare ska använda itslearning för att kommunicera med studenter, och så småningom även med föräldrarna", berättar Connie. "Sammantaget tycker jag att hela gruppen är väldigt tekniskt kunnig, eftersom vi har använt en rad olika verktyg under många år. Jag tror att alla kommer att använda itslearning på något sätt."

"Vi vill att de ska använda itslearning för att förbättra inlärningsprocessen. I slutändan handlar det om att få studenterna engagerade i sina studier."

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss