Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

itslearning uppdatering

I den här versionen introducerar vi en ny följsam toppmeny som är det första viktiga steget till en förbättrad användarupplevelse på läsplattor och mobiltelefoner. Vi är också glada över att presentera den Anpassade aktiviteten (Custom activity), ett nytt kurselement för att spåra aktiviteter utanför itslearning och många andra förbättringar. Till exempel är det nu möjlighet att bädda in videofiler från Mina filer, det har gjorts förbättringar av bedömningsöversikten och arbetsportfolion samt blivit möjligt att använda kursmallar på befintliga kurser, och mycket annat.
Uppdateringen med alla nya och befintliga funktioner kommer att göras tillgänglig för alla användare måndagen den 30 september. Du kan förvänta dig följande:

Ny följsam toppmeny

itslearnings vision har alltid varit att vara en pedagogisk lärplattform för alla lärare och elever, oberoende av vilken hårdvara eller programvara de använder. itslearning arbetar för att ge en ännu bättre upplevelse på alla skärmstorlekar och enheter – stora som små och vi har påbörjat vårt arbete med att omforma itslearning för att göra allt innehåll tillgängligt på det bästa sätt vi kan, vilket ger en konsekvent upplevelse mellan olika enheter och storlekar.

Detta är ett långsiktigt projekt där vi kommer att införa ändringar över tiden. Vissa av dessa ändringar kommer att vara mycket märkbara för våra användare, medan andra ändringar kommer att göras i bakgrunden, men representerar viktiga steg mot vår vision om en följsam itslearning-plattform för hela webben. Vi startade det här projektet i början av 2013 och det första steget var att ta bort ramuppsättningen för itslearning. I den här versionen introducerar vi en ny rubrikmeny och huvudnavigering som motsvarar skärmstorleken hos alla användare. Vi planerar fortfarande många ändringar och förbättringar under nästa år, men den nya följsamma rubriken markerar en viktig milstolpe mot ett nytt responsivt itslearning.

Just nu ser du att huvudnavigeringen har förbättrats och är anpassad till den enhet du använder. Detta inkluderar nya och följsamma toppmenyer, personliga menyer och ett förbättrat snabbnavigeringsfält.

Huvudmenyn innehåller huvudnavigeringsfältet i itslearning, vilket ger åtkomst till huvudfunktionsområdena, t.ex. Kurser, Projekt, Kalender och Mitt bibliotek. Den här menyn är nu responsiv och anpassas automatiskt till den storlek som är tillgänglig i webbläsaren. Menyn ser ut ungefär som den gör idag när den visas på stationära datorer eller andra enheter med hög upplösning, men när den visas på mindre skärmar anpassas den automatisk till det utrymme som finns tillgängligt:

Vi gör också vissa ändringar i mina inställningar. Denna innehåller information och inställningar som relaterar till de aktiva användarna, såväl som sökfältet. Den här menyn har har nu en ny design. Användarens profilinställningar, hjälp- och utloggningsfälten har flyttats till en listruta, inkorgen har en mer framträdande och synlig position tillsammans med sökfältet. Menyn är även följsam och anpassas automatiskt till den tillgängliga skärmstorleken.
Detta är bara det första steget i vår övergång till en följsam webbdesign och vi planerar flera stora förbättringar för att ge dig en fantastisk mobil upplevelse av itslearning! 

Den anpassade aktiviteten (Custom activity)

Den anpassade aktiviteten är ett nytt verktyg i itslearning och har utformats för lärare som vill planera och bedöma aktiviteter i itslearning som utförs utanför lärplattformen (till exempel labbövningar, muntliga prov och så vidare).Aktiviteten fungerar på liknande sätt som andra aktiviteter, till exempel uppgifter och test, och visas i uppgiftslistor, listor över slutförda aktiviteter och olika övriga rapporter. Aktiviteten skiljer sig dock från vanliga aktiviteter på så sätt att studenter inte kan skicka eller på annat sätt lämna in något via itslearning – det är bara läraren som gör bedömningarna (på liknande sätt som anpassade bedömningar i bedömningsöversikten).

Den anpassade aktiviteten gör det möjligt för lärare att komma åt aktiviteter som görs offline i itslearning. För att illustrera den här processen använder vi exemplet med en muntlig presentation, en vanlig offline-aktivitet i klassrummet


Tillämpa kursmallar på befintliga kurser

I föregående version har vi introducerat alternativet att skapa kursmallar såväl som alternativet att skapa nya kurser baserat på mallar eller befintliga kurser. Vi har nu gjort det möjligt att använda dessa mallar på befintliga kurser, vilket innebär att lärare som hämtar tidigare skapade kurser (t.ex. kurser som har skapats via en integrering) både kan dra nytta av kursmallar samt återanvända kurser från föregående år på ett enkelt sätt.

Titta på en video som demonstrerar kursmallar här

 


Förbättringar av arbetsportfolion

Vi har gjort flera förbättringar av arbetsflödet i portfoliouppgifter, till exempel uppgiftslistan, fliken Uppgifter och vissa ändringar av uppgifternas egenskaper.

Uppgifter som har skapats i arbetsportfolion visas nu också i studentens uppgiftslista där de visas i både innehållsblocket för uppgifterna samt i kalendern. Detta ger studenten en mer komplett översikt över vad de ska göra.

Vi har också gjort flera förbättringar i översikten över arbetsportfoliouppgifter för en student, till exempel kan du nu filtrera efter uppgiftsstatus, visa beskrivningen av ett läroplansmål när du vilar pekaren över det och visa färgkoder för uppgiftsstatus för snabb igenkänning.

Arbetsportfoliouppgifter som kan redigeras av studenten är nu begränsade till uppgifter som har skapats av honom/henne. När det gäller uppgifter som har skapats av läraren kan de nu endast ändra statusen för den uppgiften, till exempel ställa in statusen från Pågår till Slutförd.

Du kan nu koppla element, till exempel en fil, länk eller till och med en uppgift till en arbetsportfoliouppgift. Både studenten och läraren kan se statusen för vart och ett av dessa element. Detta gör det möjligt att tilldela ett eller flera element till en enskild student, tillsammans med en beskrivning som ger ett sammanhang. Idealisk för studenter som har missat vissa klasser, kämpar med vissa specifika läroplansmål eller söker efter mer utmanande innehåll.

Slutligen ser lärarna nu två flikar när de klickar på arbetsportfolios på menyn Status och uppföljning.

Den första fliken – Deltagare – ger åtkomst till olika studenters arbetsportfolios. Den här fliken innehåller samma information som tidigare.

Den andra fliken – Uppgiftsöversikt – ger en översikt över alla arbetsportfoliouppgifter för studenterna i den här kursen. På detta sätt kan läraren snabbt se statusen för dessa uppgifter och se om hjälp eller interaktion behövs


Bädda in och förhandsgranska videor

Videospelaren för den inbäddade videon är nu uppdaterad med bättre användarupplevelse och support för olika webbläsare. Befintliga videor måste bäddas in en gång till för den nya spelare som ska användas. 

Se en presentation av den nya spelaren: http://www.screencast.com/t/H3udh6HAK

Vi har också introducerat ett nytt alternativ för att anpassa storleken på videon, Auto,som automatiskt anpassar storleken på videon till det utrymme som är tillgängligt när du tittar på den. Detta är praktiskt eftersom användare vill se videon med olika skärmstorlekar och upplösningar. Det är självklart fortfarande möjligt att ställa in en fast storlek på videon.

Den nya spelaren kommer också att användas för flashvideo när inspelningar läggs till.

itslearning på polska!

itslearning jest już dostępny w języku polskim!

Polsktalande användare kan nu använda itslearning på sitt modersmål genom att ändra språkinställningen till polska i sin personprofil (Mina inställningar > Konfigurera itslearning). Observera att hjälpsystemet för närvarande inte är tillgängligt på polska.Extrahering av komprimerade filer

Det är nu möjligt att extrahera ett filarkiv direkt inuti itslearning. Du kan välja att skriva över befintliga filer eller extrahera innehållet i .zip till en ny mapp.

Video: Extrahera en komprimerad fil i Mina filer

Extraheringsåtgärden är tillgänglig som en ikon till höger om den komprimerade filen i Mina filer.

itslearning kan extrahera komprimerade filer i följande format: *.zip, *.gz, *.gzip, *.tar, *.tar.gz, *.tgz, *.tar.gzip

*.tar.gzip 


Förbättringar av Mitt bibliotek

Vi introducerar också vissa förbättringar av Mitt bibliotek. Först och främst är det nu möjligt att lägga till flera innehållsartiklar direkt när du söker efter innehåll. Vi gör det också möjligt att lägga till innehåll i kurser för yngre elever.

Vidare är det nu enklare att söka efter innehåll i biblioteket. Alla användare har nu möjlighet att söka efter det mest populära innehållet samt nyligen uppdaterade och skapade resurser. Vi har nu också introducerat snabbsorteringslänkar, som gör det möjligt för alla att med ett enda klick hämta sökningar baserat på önskade kriterier.

Slutligen, när du lägger till innehåll i en kurs är det möjligt att förhandsgranska innehållet innan du lägger till det i kursen. 

Rättningar

Ett antal problem har lösts. Läs mer om de senaste problemkorrigeringarna (pdf, endast på engelska).


4 comments (Add your own)

1. Peter Hellman wrote:
Hi ItsLearning I am using Samsung tablet Note 8 and I have problem navigating on my different courses and specially when trying to scroll down studentnamelist and other lists. The tablet is recently bought and the OS is android. This is quiet annoying. I am not using the mobile loggin because the loggin tells me that the credential I am using is incorrect. / Peter Hellman Malmö Högskola.

September 30, 2013 @ 5:38 PM

2. Mikael Ohlsson wrote:
Saknar lite uppdateringar: Som att rätta nästa går bakåt i tiden och inte framåt. Varför ska de senast inlämnade bli först rättade? Funktionalitet för att flera olika personer ska kunna jobba effektivt och rätt samtidigt på olika ställen utan att man råkar jobba på samma inlämning. Och kopierar man en dold sak (ej publicerad) från en kurs till en ny, så blir automatiskt publicerad. Tvärt om hade varit ok.

September 30, 2013 @ 6:32 PM

3. Leif wrote:
The video demo for templates has no sound.

October 1, 2013 @ 11:39 AM

4. itslearning wrote:
Hi, Thanks for your questions and engagement. In order to give you the best support possible we would like to encourage you to send all support related questions to our support organisation. You can find them here: http://support.itslearning.se. We appreciate all ideas and suggestions for improvements. We advice you to use our formal channel for these omments. Please go to: http://itslearning.accept-ideas.com and post your ideas. Regards, itslearning

October 8, 2013 @ 1:33 PM

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss