Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Variation- en av itslearnings främsta styrkor   

"Det finns så mycket man kan göra på ett och samma ställe. Bedömningsöversikten är bra i och med att man kan interagera effektivt med eleverna samtidigt som man kan arbeta formativt. Kursen är givetvis en annan favorit, men jag uppskattar även specialfunktioner såsom utvärderingar och tester. Det är roligt att testa sig fram!"säger Karin Johansson som arbetar som gymnasielärare på Katedralskolan i Uppsala.

Hur använder du itslearning i din undervisning?

"I bedömningsöversikten kan jag följa status på inlämningsuppgifter, rätta och ge återkoppling direkt till eleverna. Återkopplingen når sedan eleverna direkt samtidigt som de kan gå tillbaka till gamla uppgifter", säger Karin. 

Karin använder ofta utvärderingar i sin undervisning. Det ger en bra översikt över elevernas åsikter, ökar deras inflytande och leder till en bra elevdemokrati i och med att de kan vara anonyma. Samtidigt ger det möjlighet att utveckla sättet att undervisa under kursens gång.

Har du några andra tips att dela med dig av?

"Våga prova nya sätt att undervisa! Det är lätt att bli bekväm. Genom att testa nya sätt att undervisa blir undervisningen mer varierad, vilket leder till mer motiverade elever", säger Karin.Mycket av det som Karin har gjort på andra ställen göras i itslearning: allt är samlat i en bra struktur. Eleverna är också väldigt mottagliga för att prova nya saker eftersom de känner sig trygga med itslearning. 

Vad är det bästa med itslearning?

"Användarvänligheten! itslearning är så intuitivt och tröskeln för att börja arbeta i itslearning är låg. Sedan gillar jag att det finns så många möjligheter i en. Mail, inlämning, dokumenthantering, interaktiva uppgifter osv. Allt är samlat på ett ställe." säger Karin.

Aktiviteter Video Kontakta oss