Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Kollegialt samarbete i cyberrymden

Lärplattform används för fortbildning i skolförbundet Affinity Teaching School Alliance


En resurssida i itslearning som används för fortbildning för lärare som ingår i ett skolförbund

Eftersom det i dag anordnas allt färre centralstyrda fortbildningsmöjligheter för lärare har skolorna börjat ta till andra metoder för att fylla behovet. James Brown, som är affärsutvecklingschef på skolförbundet Affinity Teaching School Alliance, berättar hur Affinity tog hjälp av sin lärplattform för att skapa ett fortbildningsnätverk bestående av geografiskt vitt spridda lärare. Lärarna som är med i Affinity får tillgång till varandras material gratis på ett säkert sätt, har livliga diskussioner och deltar i fortbildningskurser via internet. Och det gör de på itslearning utan att det kostar något extra för Affinity.

Den geografiska spridningen var ett problem för oss. Många av våra skolor ligger längre än en timmes bilfärd från varandra. Det gjorde att det blev svårt att anordna fortbildningskurser och för skolorna i förbundet att kommunicera och dela med sig av material till varandra, berättar James. Vi ville hitta ett sätt att dela till exempel undervisningsmaterial och fortsätta diskutera och reflektera tillsammans även efter fortbildningskurser och möten mellan skolorna. itslearning var lösningen, säger James. Det blir alltmer vanligt att olika grupper, som välgörenhetsorganisationer, skolförbund och privata konsultföretag, anordnar fortbildningsmöjligheter för lärare, skolledare och stödpersonal, tillägger han.

Skapar nätverk för pedagoger

Men istället för att anlita utomstående ville skolförbundet Affinity leva upp till sin roll som förebildsskola och istället satsa på ett skolbaserat system, så man tittade på vilka kunskaper och resurser man redan hade och som man kunde utnyttja för att anordna fortbildningskurser. Lärare och skolledare har väldigt lite tid och vill gärna förkovra sig just när det passar dem genom att delta i diskussioner på sociala medier som twitter. Vi skapar nu den här möjligheten med hjälp av itslearnings plattform. Där kan vi spara och dela resurser med varandra och ha ämnesspecifika diskussioner om de områden som vi själva bisitter kunskap inom i förbundet. Det som är viktigt för att fortbildningen på våra skolor ska bli bra är att det inte bara blir endagarskurser utan någon som helst uppföljning, utan att vi skapar ett nätverk mellan oss yrkesverksamma inom skolvärlden så att vi kan fortsätta samtala och dela med oss av våra reflektioner och erfarenheter. Med itslearning kan vi nu så smått börja erbjuda en sådan möjlighet, säger han.

Fortsatt diskussion och reflektion

Affinity skapade kurser i alla ämnen för lärarna på itslearning. Lärarna i Affinitys nätverk, som består av 66 låg- och mellanstadieskolor, kan logga in på kurser och hämta material som särskilda pedagogiska mentorer och andra kolleger har lagt upp. De startar ofta diskussioner om specifika ämnen som ingår i kurserna eller skapar bloggar där de delar med sig av och utbyter idéer och resurser. Affinitys särskilda pedagogiska mentorer skapar kurser om exempelvis sådant som elevuppförande, där man kan ge tips för hur man hanterar vissa typer av uppföranden och hjälp till självhjälp. På det här sättet kan man reflektera över hur man själv agerar, säger James. itslearning blir till slut, förutom ett utrymme med delat material på nätet, också ett resursbibliotek. Personalen kan besöka plattformen och hitta det material de behöver, och plattformen blir ett nav för diskussioner i olika ämnen. Genom itslearning har vi fått möjlighet att bygga upp vårt eget fortbildningsnätverk. Jag vet inte hur vi annars skulle ha kunnat bygga upp ett så värdefullt verktyg för personalutveckling.

Enklare att använda blandad inlärning

Att använda plattformen för resursdelning är ett komplement till att använda plattformen i undervisningen av eleverna. Låg- och mellanstadieskolan Kibworth C.E var en av de första skolorna att bli utsedda till nationell förebildsskola och är huvudskola i skolförbundet Affinity. Här använder man sedan 2008 plattformen för nätbaserad undervisning. Från år 3–6 lägger man upp det mesta av undervisningsmaterialet på itslearning. Eleverna gör sina läxor på plattformen men deltar även i fritidsaktiviteter, elevrådet och andra grupper via den. itslearning är en del i vårt arbete, och eleverna använder och uppskattar verkligen plattformen. Gränssnittet är väldigt bra. Det är barnvänligt, men ändå inte barnsligt för föräldrar som använder plattformen i samband med blandad inlärning. Det är lätt att använda för personalen också, säger James.

Om Affinity

Skolförbundet Affinity Teaching School Alliance består av 66 låg- och mellanstadieskolor, med Kibworth låg- och mellanstadieskola som huvudskola. De medverkande skolorna är spridda över Leicestershire och Rutland. Därför använder Affinity itslearning för resursdelning mellan skolorna och för blandad inlärning på Kibworth.


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss