Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy
Kontakta oss

"itslearning används i hela kommunen och vi delar information mellan varandra. Jag och mina kollegor brukar hitta nyttig information från bl.a. IKT-samordnarna i kommunen."

Marie Holström
Förskolelärare, Trollets förskola, Lund.

Kommunikation & Samarbete

itslearning gör det enklare att sammanföra elever, lärare, föräldrar och administratörer

Bloggar, diskussionsforum och grupper

itslearning hjälper eleven att hålla kontakten med alla sina lärare och klasskamrater.

Återkoppling i text, video och ljud

itslearning gör det möjligt för läraren att ge feedback på uppgifter eller bedömningar på det sätt som eleven föredrar. 

Möt varandra online

Interaktioner utanför klassrummet förlänger skoldagen och tillåter eleven att komma i kontakt med lärare och klasskamrater utanför skolan. 

Föräldraportalen

Håller föräldrarna uppdaterade om kommande prov och uppgifter, elevens utveckling och klassinformation.


Kommunicera inlärningsmål och informera föräldrar

Ge eleverna tydliga inlärningsmål och informera föräldrar om varför elever har tilldelats en viss uppgift med hjälp av itslearning. Mål, utveckling och andra rapporter håller alla intressenter uppdaterade om elevens framsteg och motiverar eleven att nå sina mål. 

Ge eleven kunskaper för framtiden

För att kunna konkurrera på dagens arbetsmarknad måste eleven inte bara behärska det akademiska, de måste också veta hur man arbetar och kommunicerar med andra människor. itslearning har en mängd verktyg för att ge eleven dessa färdigheter, men också för att stärka kopplingen mellan skolan och hemmet samt lärarsamarbetet. 

Aktiviteter Video Kontakta oss