Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Konferensbesök inspirerar till ny utbildningsmodell

Forskare på itslearnings konferens: ”Vi lever i ett postindustriellt samhälle med olika standarder. Standardiserad utbildning är inte ens en norm längre.”

Vad händer om man bjuder in en galen professor till sin konferens? Om han för det första tycker om att använda sociala medier, vilket utbildningsforskare Gökhan Yücel gör, kommer inläggen på konferensens Twitter att få mängder av svar. Det är bra, även om Yücel, som är utbildad i Oxford och en av Turkiets ledande utbildningstänkare, skriver på turkiska, och besökarna på konferensen till största delen består av norrmän. Det viktigaste är att hans besök resulterar i en teori som kan förändra sättet som vi utbildar människor på världen runt. Det är precis det som hände när Yücel besökte itslearnings norska användarkonferens i april – ett besök som resulterade i det han kallar ”Bergenmodellen”.

 

Gökhan Yücel: ”Bergenmodellen är det som saknas i Turkiet och något som vi måste införa.” 

Yücel deltog inte i inte alla seminarier, av uppenbara skäl. Hans norska var begränsad till ”takk” och ”ha det”. Under tre dagar besökte han däremot tre skolor i Bergen, träffade en handfull lärare och elever och lärde sig itslearnings filosofi: pedagogik före teknik.

När han återvände till Istanbul med huvudet fullt av intryck och idéer skrev han en spalt i Turkiets främsta dagstidning, Hürriyet, där han presenterade Bergenmodellen för en turkisk publik. Även om den fortfarande är i ett tidigt skede har Yücels Bergen-modell haft långtgående konsekvenser för utbildningen i Turkiet, ett land med mer än 20 miljoner grundskole- och gymnasieelever, mer än 750 000 lärare och 65 000 skolor. Yücel diskuterar Bergenmodellen i samband med utbildning, innovation och företagande (något som itslearning, ett nystartat IT-företag som nådde en framträdande position genom att uppfylla behoven av en innovativ utbildningsteknisk lösning, vet en hel del om). ”Bergenmodellen är ett av de bästa scenarion där utbildning, företagande och innovation förenas och samverkar”, förklarar Yücel. ”Bergenmodellen baseras på en utbildningsplattform, s.k. Learning Management System (LMS), som skapar förutsättningar för bra kommunikation och bedömning i en Web 2.0-miljö. itslearning är kärnan i Bergenmodellen, och det norska skolsystemet är en central del av den.”

Yücel har många uppdrag. Samtidigt som läser till filosofie doktor i Oxford undervisar han högstadieelever i entreprenörskap som ”hobby”. Han föreläser på universitet om samverkan mellan innovation, utbildning och företagande. Mellan 2009–2010 var han rådgivare åt Turkiets utbildningsminister. Under sin tid på utbildningsdepartementet ledde han ett projekt vid namn Fatih, där regeringen spenderade 10 miljoner amerikanska dollar på teknikinköp till skolor, däribland 15 miljoner surfplattor. Initiativet var välment, men fick motta kritik eftersom skolorna saknade en utbildningsplattform för att kunna utnyttja verktygen till fullo, berättar Yücel.

”Det är den klyftan som vi måste överbrygga för att göra det turkiska utbildningssystemet mer effektivt”, förklarar han. ”Bergenmodellen är en tydlig strategi som resulterar i ett välfungerande skolsystem. Det innebär att skolorna ska ha de verktyg de behöver, som t.ex. en utbildningsplattform där elever, föräldrar och lärare kan kommunicera och samverka. Men det handlar inte bara om en utbildningsplattform. Bergenmodellen är en mentalitet, en filosofi. Det handlar inte bara om itslearning, men itslearning är kanske den viktigaste aspekten. Vi lever i ett postindustriellt samhälle med olika standarder. Standardiserad utbildning är inte ens en norm längre. Bergenmodellen kräver att man till exempel tillämpar konceptet med omvända klassrum.”

Men Yücel är inte säker på att Bergenmodellen kan tillämpas i Turkiet. Han pekar på itslearnings filosofi, som uppmuntrar eleverna att arbeta självständigt. Det illustreras genom det omvända klassrummet, där eleverna gör skolarbetet hemma och läxan i skolan. I den här modellen kan eleverna till viss del själva välja vad de ska läsa och studera, förklarar Yücel. Det går stick i stäv med inlärningsprocessen i Turkiet, där lärarens kontroll framhävs. Yücel, som gjorde en rundtur i Akademiet, en privat högstadieskola i Bergen, såg andra utmaningar. Bergenmodellen baseras på det norska systemet där privatskolor finansieras till 80 % av regeringen. Eftersom privatskolor i Turkiet inte finansieras alls av regeringen skulle det blir svårt att införa Bergenmodellen, då många skolor tvekar inför att köpa in dyra utbildningsplattformar. ”Det är ur den synvinkeln jag ser på itslearning. Det är det som lockar mitt intresse. I Turkiet talas det mycket om moderna kunskaper och blandad inlärning m.m. Men det talas bara om dessa begrepp, det är sällan de omsätts i verkligheten. Bergenmodellen är det som saknas i Turkiet och något som vi måste införa.


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss