Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Underlättar det formativa lärandet

Hur använder du itslearning i undervisningen?

Favoritfunktionerna i itslearning är Arbetsportfolion och Planeraren, säger Kristina Hagdahl som arbetar som gymnasielärare på Kristinegymnasiet i Falun.

Kristinas elever lämnar in sina uppgifter i itslearning, sedan får de feedback och bedömning som sparas i arbetsportfolion. All återkoppling som de fått ligger kvar så både Kristina och eleverna kan gå tillbaka och se vilken feedback de fått tidigare.
"Vi försöker att arbeta formativt och detta är jättepedagogiskt! Det underlättar även vid betygssättning då det inte blir några överraskningar i och med att eleven haft insyn i processen hela tiden. Både jag och eleverna tycker om att arbeta på det här sättet", säger Kristina.

Med Planeraren kan jag förbereda eleverna för vad som kommer nästa lektion. Jag kan till exempel lägga ut filmklipp som de ska titta på eller ett antal frågor som de ska reflektera över innan lektionen. När de kommer till lektionen är de förberedda. Detta är också en pedagogisk vinst!

Har du några tips att dela med dig av?

Som språklärare tycker jag att det är jättebra att eleverna kan spela in sig själva när de gör muntliga övningar. Antingen spelar de in en monolog eller ett samtal mellan varandra, säger Kristina.
Uppgiften kan spelas in under lektionen eller som en hemuppgift. Sedan lyssnar Kristina igenom alla inspelningar och kan ge återkoppling.

Kristina uppmanar dessutom alla att använda planeraren. Det ger en överblick, och på sikt tror Kristina att hon kommer att kunna spara tid genom att återanvända material.

Vad tycker du är det bästa med itslearning?

Allt finns samlat på ett och samma ställe, samtatt arbetsportfolion underlättar det formativa lärandet, säger Kristina.

Aktiviteter Video Kontakta oss