Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Lärare effektiviserar bedömningsprocessen

Vi är övertygade om att itslearning sparar tid för lärarna och här kommer ett konkret exempel. Paul Jørgen Clarke, är engelskalärare i årskurs 8 på Hops högstadieskola, och nyligen så upptäckte han fördelarna med att rätta uppgifter i sin engelskaklass. "Itslearning gjorde att det gick 10 % snabbare att rätta uppgifterna", berättar Paul Jørgen.

Paul Jørgen förklarar hur han gick tillväga för Morten Fahlvik, som är Education Research Manager på itslearning.

Tidigare laddade Paul upp bedömningskriterier (t.ex. betygsskalor eller bedömningsmatriser) som ett Word-dokument på itslearning, som eleverna sedan kunde ladda ner och öppna. Han kom fram till att det tog 20 minuter att rätta en uppgift, till exempel en uppsats. Genom att använda itslearning minskade tiden tid till cirka 18 minuter.

Ingen mer uppladdning eller nedladdning

"Tidigare öppnade jag bedömningsmatriserna i Word, markerade vad studenterna hade gjort bra, sparade dokumentet med elevens namn och laddade sedan upp det på itslearning. Det tog mycket tid och det var krångligt för studenterna också, eftersom de var tvungna att ladda ner dokumentet och öppna det för att se min feedback", berättar Paul Jørgen. "Det enda jag gör nu är att klistra in bedömningskriterierna direkt i itslearning. Det är väldigt enkelt och underlättar för studenterna. Bedömningskriterierna för varje student syns tydligt under varje students namn. ""Jag har räknat ut att jag sparar ungefär två minuter för varje uppgift jag rättar om jag jämför med mitt gamla arbetssätt. Det kanske inte låter mycket, men om man har 60 studenter som jag, så innebär det en stor tidsbesparing. Det är också mycket lättare att hantera bedömningskriterierna när jag inte längre behöver ladda upp dokument. "Det innebär att Paul Jørgen nu tillbringar 18 timmar istället för 20 timmar på uppgifterna, eftersom han kan publicera bedömningsmatriserna på itslearning istället för att ladda upp dem som Word-dokument. Om han har tre uppsatser per termin så innebär det alltså att han sparar sex timmar med hjälp av itslearning.

En skärmbild av Paul Jörgens bedömningskriterier för en uppgift i itslearning. Den markerade delen visar studentens resultat. Att publicera bedömningsmatriserna i itslearning minskade tiden med 10 % vid rättningen av uppgifter.

Likvärdig bedömning

Tidsbesparingen var dock inte den enda fördelen med att använda itslearnings bedömningsmatriser. Eleverna uppskattade också den nya metoden, säger itslearnings Education Research Manager Morten Fahlvik. "Processen blir effektivare när bedömningskriterierna finns på itslearning. Den gamla metoden att ladda upp Word-dokument är alltför tidskrävande. Det fanns också för många moment innan studenterna kom fram till den information de behövde (logga in, ladda ner dokumentet och sedan öppna det)"Morten tillägger att ge eleverna tillgång till bedömningsmatriser är avgörande för deras inlärning. "Det ger dem en indikation om vilka mål de har uppnått", förklarar han. "Paul Jørgen var också mycket orolig för om han skulle kunna göra likvärdiga bedömningar. Genom att lägga in bedömningskriterierna i itslearning finns denna viktiga information lättillgänglig för både honom och hans elever. "Klicka här för en steg-för-steg guide för hur man lägger till bedömningsmatriser på en uppgift.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss