SE (new draft)

Landskrona stad

  • Gymnasiechef:* Christian Olsson

  • Skolor med itslearning: 3 gymnasieskolor, 1 Komvux
  • Antal elever: ca 1200
  • Antal anställda: ca 250
  • Lärplattform: itslearning sedan 2012

”itslearning representerar modern pedagogik. Det är ett alternativt läromedel som synliggör lärandeprocessen, vilket är mycket viktigt idag. Det är detssutom skönt och effektivt att samla all kommunikation, pedagogik och till viss del administration på ett och samma ställe, tillgänglig var man än är."


Christian Olsson, Gymnasiechef, Landskrona stad 

När beslutet att införa en lärplattform var taget bestämde man sig för att införa den på bred front. Man var noggrann med att ta bort alla liknande system såsom intranät och mail. Sedan följde en mycket bra diskussion mellan skolledarna i kommunen och tillsammans utsågs några nyckelpersoner som blev drivande i införandet.

Planering, pedagogik, kommunikation och bedömning

Som gymnasiechef använder Christian själv itslearning mest till att kommunicera med kollegor och anställda i kommunen. Christian tycker även att det är bra att få en samlad överblick och känner trygghet i att alla inom gymnasieskolan använder samma lösning. Många lärare använder itslearning till kommunikation, planering och bedömning. De bygger upp sina kurser i itslearning och har digitaliserat kursplanen vilket har gjort kopplingen till kunskapskraven mycket tydligare för eleverna. itslearning skapar också möjligheter till en bättre dialog mellan pedagogerna. 

Det första steget var mjukvaran, nästa steg är hårdvaran

I Landskrona har alla elever tillgång till en dator. På en av gymnasieskolorna får eleverna en bärbar dator när de börjar men metoderna varierar från skola till skola. Christian berättar att kommunen på sikt vill vi införa en 1:1 lösning. Första steget var mjukvaran, nästa steg är hårdvaran.På vilket sätt skulle du säga att lärplattformen bidrar till en bättre skola?
itslearning är inte bara ett digitalt verktyg som moderniserar pedagogiken och lärandeprocessen utan också en representant för ett nytt förhållningssätt. Det finns ett krav på digitalisering där lärandet ska pågå hela tiden. Lärplattformen finns ständigt närvarande vilket leder till en mer flexibel undervisning. Man blir inte lika beroende av skolan som plats och schemat som tid.

På sikt tror vi att itslearning kommer att bidra till en ökad måluppfyllelse – att fler elever når sina mål och uppfyller resultaten. Jag ser mycket positiva effekter med att synliggöra lärandet. Visar och berättar vi för eleverna hur de ligger till och hur de kan göra för att utvecklas så blir de bättre. itslearning hjälper till med synliggörandet och är en bidragande orsak till bättre resultat.*Idag arbetar Christian som projektchef på Landskrona stads utbildningsförvaltning, men hade under projektets införande rollen som gymnasiechef.