Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Tillgänglighet, tydlighet och enkelhet

Lena Joansson är lärare på Ekbackeskolan Komvux i Osby, och ansvarig för barnskötarutbildningen på distans. Hon har använt itslearning sedan 2007. När nya elever börjar brukar skolan ha en kort introduktionskurs i användandet av itslearning.

Oavsett elevernas tidigare datakunskaper upplever lärarna på Ekbackeskolan att de snabbt lär sig verktygen i itslearning  Exempel på detta är hur man tar del av strömmade filmer, hur man lägger in bilder, skickar in uppgifter, gör en studieplan, använder videokonferensen och chat-verktyg.

"När vi startar en kurs tillsammans med eleverna ger vi dem stort utrymme att skapa sig en bild av kursens mål med hjälp av ett matrisverktyg."

Eleverna gör därefter en individuell studieplan för den aktuella kursen där de anger sina strävansmål, tidplan för inlämnande av arbeten samt särskilda önskemål om inlärningsprocessen.

Skräddarsytt system

Innan itslearning hade Ekbackeskolan allt samlat i pärmar. Nu har de skapat ett system skräddarsytt efter sina behov, all dokumentation är samlad i itslearning och lärarna kan gå tillbaka och se vad enskilda lärare och elever har gjort tidigare. "Det är en stor trygghet att ha allt samlat på ett och samma ställe, tillgängligt var man än är. Det är som att ha kontoret på fickan, tillgänglig från mobilen eller närmsta dator", säger Lena.

Varför itslearning?

"Vi började använda itslearning 2007 och hade tidigare arbetat i andra lärplattformar. Den största anledningen till att vi ville använda itslearning var användarvänligheten. itslearning är lätt att navigera i och lätt att förstå sig på", säger Lena. 

Många av eleverna är sedan tidigare vana vid traditionell undervisning där man träffas i ett fysiskt klassrum. Inledningsvis frågar därför många elever varför man inte träffas oftare ansikte-mot-ansikte under utbildningens gång. Efter ett tag har eleverna samma upplevelse som lärarna:, de träffas faktiskt oftare tack vare itslearning.

Enklare att följa elevens utveckling

Dels har det blivit enklare att följa varje elev, men Lena kan även se vad de gjort, när de lämnat in en uppgift, vad de behöver mer av osv. Detta skapar en trygghet som gör att Lena kan vara kreativ när hon undervisar. "itslearning är väldigt levande och ger stöd för alla typer av inlärningsstilar - visuell, auditivt eller kinestetisk",  avslutar Lena.

Aktiviteter Video Kontakta oss