Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Ett egenutvecklat system

“I itslearning är det enkelt att arbeta med bedömning, uppgifter och lärande. ”

Johan Winsborn, chef för produkt- och metodutveckling på Lernia ansvarade för inköp och införande av den nya lärplattformen.

När behoven var klarlagda började man titta på olika lärplattformar. Det som gjorde att valet föll på itslearning var att ingen annan leverantör kunde tillgodose de pedagogiska behoven såsom itslearning. “Den pedagogiska processen med lärandet i centrum är mycket tydlig i itslearning”, säger Johan.

Användarvänligheten en avgörande faktor

Den andra tungt vägande aspekten var användarvänligheten. Johan berättar: ”Tröskeln för att lära sig itslearning är lägre både för lärare och elever jämfört med andra lärplattformar. Dessutom passar itslearning alla, oavsett digital kompetens. I itslearning finns det alltid något man kan börja arbeta med omedelbart även om man inte är så van dataanvändare, och är man mycket kunnig inom IT finns det massor av funktioner att använda.”

16 000 användare

Idag har Lernia 16 000 aktiva itslearninganvändare. Målet är att lärplattformen ska vara en naturlig del av undervisningen. Organisationen bygger upp färdiga kursmallar centralt, när en lärare startar upp en utbildning så utgår de från mallkursen och behöver aldrig börja från början.

Flexibelt system

På Lernia är det viktigt att läraren, som ansvarig pedagog kan påverka undervisningen. Samtidigt kan det i vissa fall vara viktigt att från centralt håll reglera vissa saker. “I itslearning får vi en bra mix eftersom detta kan kombineras”, säger Johan.

På Lernia är detta viktigt, att kunna individanpassa kurserna efter eleverna då utbildningen skiljer sig från en traditionell utbildning. Därför är det viktigt för Lernia att kunna kategorisera olika grupper och skräddarsy kurser. Alla lärare, inte bara administratörer, har rätt att administrera grupper och behörigheter. ”Detta visar på en stor flexibilitet i systemet”, säger Johan.

Fortsatta planer med itslearning

Just nu väntar Johan att det ska tillgängliggöras ännu mer kursmaterial från centralt håll. Därför håller de på att förhandla med Nationalencyklopedin för att koppla mer material till lärplattformen.

Vad gäller användningen hoppas Johan att de hittar ännu fler sätt att använda itslearning på. “Från det att vi tog beslut att använda itslearning till nu har det hänt jättemycket!”, avslutar Johan.

Ladda ner PDF

Fler framgångshistorier

Läs om hur Djäkenparkskolan använder itslearning i sin undervisning.

Aktiviteter Video Kontakta oss