Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Med passion för bedömning

Forskning har visat att ett systematiskt förhållningssätt till bedömning för lärande kan leda till bättre inlärningsresultat, vilket gör att det är ett prioriterat område inom utbildning. Vi har pratat med itslearnings bedömningsexpert Inger Alice Andersen om bedömning för lärande. Men först, vad är bedömning för lärande?

Inger Alice Andersen
är lärare till yrket och har vidareutbildat sig i elevbedömning vid högskolan i Lillehammer. Innan hon började på itslearning arbetade hon som högstadielärare i 13 år. Under sin karriär har hon utvecklat ett passionerat engagemang för bedömningsfrågor.
Inger Alice refererar till professor Dylan Wiliam när hon förklarar konceptet. Wiliam definierar bedömning för lärande som ”tillförlitlig information som lärare samlar in medan undervisningen pågår för att anpassa undervisningen så att den bättre motsvarar elevernas behov”.

Det viktiga är vad du gör tillsammans med eleverna och hur du arbetar för lärande genom bedömning och återkoppling.

”Vi lärare bedömer många övningar, prov och muntliga redovisningar, men kanske borde vi fråga oss själva om inlärningseffekten som detta förväntas ge motsvarar den tid som vi lägger ned”, säger Inger Alice. ”Kanske spenderar vi för mycket tid och energi på bedömning efter att inlärningen har ägt rum och för lite tid på fortlöpande bedömning?”

Inte tidskrävande

Många lärare förknippar bedömning med stora högar av pappersarbete och skriftlig dokumentation, men det måste inte vara så. Jympalärare är ofta experter på bedömning för lärande – ofta utan att vara medvetna om det själva – eftersom de försöker få eleverna att känna att de kan, samtidigt som de ger dem bra återkoppling i form av konkreta råd om hur de kan bli bättre och träna så att de uppnår sina mål. Jympaläraren fungerar som en tränare snarare än som domare. Den viktigaste bedömningen sker samtidigt som eleverna lär sig, inte efteråt.

”Vi måste givetvis fortsätta att bedöma resultat och ge återkoppling i större arbeten, men vi får inte glömma att bedömning för lärande innebär mer än det”, förklarar Inger Alice. ”De flesta lärare arbetar med bedömning för lärande i någon form, men det här arbetet kan ofta göras mer systematiskt och målorienterat.”

Många verkar tro att bedömning för lärande är en tidsbov, men det behöver det inte vara. I sina kurser lär Inger Alice lärarna hur de kan anpassa sig till andra metoder i sin undervisning.

”Det handlar inte om att göra mer, utan om att anamma nya metoder och tekniker för att det ska ta mindre tid. Det viktigaste är att få mer tid över för planering och kontakt med eleverna.”

itslearning och bedömning för lärande

Elevmedverkan är central i bedömningsarbetet, och itslearning erbjuder goda möjligheter till självbedömning och kamratbedömning. Många lärare vet hur de ska använda verktygen i itslearning, men behöver få lite tips om hur de kan använda dem tillsammans med bedömning för lärande. Inger Alice visar hur itslearning kan användas som läranderesurs för elever, genom att de till exempel kan skapa prov, bedöma varandra med diskussionsverktyget, skriva bloggar och använda ljud och videoklipp.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss