Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Mjukvaruuppdatering april 2012

I den andra versionen som släpps det här året introducerar vi det nya kursverktyget registreringar, som innebär att lärarna kan skapa aktiviteter som deras elever kan registrera sig till. Vi har också fokuserat på att förbättra planeraren, videokvaliteten och tilläggsbiblioteket samt gjort flera andra spännande uppdateringar.

Förr uppdaterade vi alla webbplatser samtidigt, men nu kommer vi att börja uppdatera grupper med webbplatser. Uppdateringen börjar den 26 april, och samtliga webbplatser bör ha uppdaterats veckan därefter.

Nytt kursverktyg: Registreringar

Oavsett om du behöver en översikt över deltagare och aktiviteter på en friluftsdag eller vill se vem som har anmält sig som frivillig till en uppgift i skolpjäsen är registreringar det perfekta verktyget. Lärarna kan skapa en lista med alternativ som deltagarna kan registrera sig till. Efter att deltagarna har registrerat sig får läraren en lista med information om vad eleverna har registrerat sig till, när de registrerade sig och varför de registrerade sig till just det alternativet (valfritt).

Så här fungerar det:

Läs mer om registreringar i hjälpsektionen.

Effektivare planering

Effektiv undervisning kräver att man har en plan för varje lektion. Förutom att bestämma vilka lektioner som ska vara synliga för deltagarna kan lärarna nu även markera flera lektioner som de snabbt tar bort, aktiverar eller avaktiverar. Även om innehållsblocket på panelen är begränsat till aktuella lektioner och lektioner som kommer att aktiveras inom den närmsta framtiden får deltagarna se en tabellöversikt med filteralternativ när de klickar på Planner i trädmenyn.

Så här fungerar det:

Läs mer om nyheterna i planeraren i hjälpsektionen.

Bättre videokvalitet

Videobandspelaren används regelbundet av både lärare och elever. Lärarna kan spela in lektioner och guider, och eleverna kan lämna in läxor och öva på sina muntliga färdigheter. Kvaliteten på inspelade filmer har nu förbättrats. Observera att videofilerna är något större på grund av den förbättrade kvaliteten.

Se skillnaden:

Gammal version

Ny version

Läs mer om hur man använder video och ljud i hjälpsektionen.

Enklare att hitta tillägg

Några av itslearnings nuvarande tillägg gör det lättare att skapa innehåll. Bläddra igenom tilläggsbiblioteket för att hitta det verktyg du behöver. Eftersom tilläggen blir allt fler har vi lagt till en sökfunktion för att göra det lättare att hitta rätt tillägg.

Bättre hantering av kursdeltagare

Sidan med kursdeltagare har förbättrats och fått en kryssruta som gör det lättare att ta bort och lägga till deltagare när man skickar meddelanden och mejl. En ny “åtgärdskolumn” gör att man kan ta bort och redigera deltagarnas roller som manuellt har lagts in i en kurs samt gör att läraren får omedelbar tillgång till deltagarnas utvärderingsregister och närvarosida.

Uppdaterade färgväljare

För att erbjuda användarna en enhetlig upplevelse när de väljer färger har färgväljaren nu uppdaterats i hela itslearning för att motsvara den på panelen.

Föräldrapanel

Nu kan man använda föräldrapanelen som startsida när man loggar in (om föräldern har mer än ett barn väljs panelen för det äldsta barnet). Administratörerna kan redigera denna inställning i Profile eller Policy (välj ”Parent dashboard” som ”Default dashboard”).

Uppdateringar i resursbokningen

I den förra versionen introducerade vi resursbokningen. Nu har vi rättat till några fel:

 • Om användaren mister tillstånden till bokade resurser behåller han eller hon de bokade resurserna, men kan inte boka resursen för nya aktiviteter.
 • Om organisationen bakom resurser ändras mister användaren de bokade resurserna.
 • Om en användare som har bokade resurser tas bort tas även bokningarna som användaren gjorde bort.
 • Om en organisation tas bort tas samtliga resurser och relaterade bokningar bort.
 • Resurser kan inte längre kopplas till en hierarki, bara till en organisation.

Användare med tillgång till resursbokningen kan nu se vilka resurser som de eller kurslärarna har bokat i kalendern:

 • Dagsvy: en resursikon och en etikett med en lista över resurser för aktiviteter som har bokningar.
 • Vecko- och månadsvyer: en resursikon och verktygstips med en lista över resurser för aktiviteter som har bokningar.
 • Sökflik: en extrakolumn i resultattabellen med en lista över resurser för aktiviteter som har bokningar.

Vidarebefordra interna meddelanden

Inställningen Forward internal messages to e-mail för Site profiles har införts på nytt på begäran från kunder som använder e-postsystemet mycket och som vill vara säkra på att alla interna meddelanden når deras användare. Denna profilinställning kan aktiveras eller avaktiveras. Förändringen gäller bara nya användare och kommer inte att påverka befintliga användare.

Inställning för hur hierarkistrukturen visas

Tidigare kunde alla användare se hierarkistrukturen på en webbplats. En ny inställning under Global settings >> Features and security gör att administratörerna nu kan sätta gränser för hur hierarkin ska synas baserat på användarskolor. En inställning för synkronisering av kurser med samtliga hierarkier/endast kursorganisationens hierarki har också lagts till.

Ändringar i IMS Enterprise

En del kunder behöver regelbundet omsynkronisera sitt IMS-importsystem. För att lösa detta har vi lagt till ett nytt alternativ som möjliggör automatisk omsynkronisering. Filterskyddet finns kvar, vilket innebär att importen stoppas när en procentuell nivå av ändringar har uppnåtts.

IMS-E-importprocesserna har utökats och möjliggör nu tillämpning av XSLT på hela importfilen. Det innebär att XSLT kan tillämpas på flera element i hela importen istället för på enskilda element vid import. Denna funktion kan sättas på och stängas av.

Ändringar i utvärderingsregistret

Utvärderingsregistret har uppdaterats med flera förbättringar och ändringar.

Automatisk beräkning av slutbetyg

Nu kan man automatisk få betyg på slututvärderingar kopplade till en termin genom den nya knappen ”Calculate average” under ”Final assessments”.

Övriga ändringar i utvärderingsregistret

 • Summan av viktningar visas nu på sidan ”Weighting”.
 • Deltagarvyn har ändrats något vid användning av genomsnitt.
 • När en termin tas bort (döljs) kommer alla motsvarande utvärderingar för terminen också att döljas, inklusive:
  • filteralternativet i utvärderingsregistret
  • slututvärderingen i utvärderingsregistret
  • den personliga utvärderingsrapporten.
 • Om en termin återställs, återställs även eventuella slututvärderingar i utvärderingsregistret.
 • Ändringar som görs medan en termin tas bort ersätter befintliga data (tilldelar man till exempel ett element till en termin ersätter det det gamla elementet). När en termin återställs, återställs bara orörd data.

Internet Explorer 7 no longer supported

To speed up development, enhance security and improve the user experience we plan to begin phasing out support of Internet Explorer 7.0 in April 2012. Read more

Mindre ändringar

 • Länken till Show all bulletins har flyttats ner under rubriken på projektens startsida.
 • Test-Mode Browser är inte längre i betaversion.
 • När en användare får ett e-postmeddelande som skapats av itslearning syns det tydligt vilken webbplats som e-postmeddelandet skapades på.
 • Nu kan man föra närvaro med hjälp av personprofilen.
 • Prov: förloppsindikatorn som visar en deltagares resultat jämfört med andra deltagares resultat har tagits bort.

Rättelser

Vi har även gjort flera andra ändringar. Läs mer här (pdf).

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss