Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Mobilt lärande - ger dig fler alternativ än någonsin!

Four Ways Mobile Learning Can Enhance Teaching

Mobilt lärande ändrar undervisningen och vårt sätt att tänka. Elever och lärare har fler alternativ än någonsin, undervisningen sker inte bara i klassrummet - utan överrallt där det finns internetuppkoppling.

Elevens roll har förändrats, vilket gör att även lärarens roll förändras. Pedagoger måste ta sig till dagens teknik och möjligheterna den ger att utveckla lärandeprocessen.
Här är några exempel på hur mobilt lärande förändrar sättet att undervisa:

Kollaborativt lärande

Kollaborativt lärande uppstår när två eller flera individer lär sig tillsammans. Denna typ av inlärning låter eleven ta kontrollen medan läraren får ta ett steg åt sidan och istället bli handledare för inlärningen.

Mobilt lärande stärker samarbetet tack vare användningen av sociala nätverk och verktyg som Google Drive, Dropbox och mobilappar. Vi kan nu arbeta med människor både synkront (samtidigt) och asynkront (vid olika tidpunkter) - med andra ord, när vi vill!

Mobilt lärande ger oss möjlighet att bygga communities där både lärare och elever kan växa och dela sin kunskap.

Elevcentrerad undervisning

Mobilt lärande hjälper till att förändra klassrummet från att vara lärarcentrerad till elevcentrerad. Eleven kan delta aktivt i sitt lärande vilket ger dem en känsla av delaktighet och gör dem mer motiverade att lära sig.

Mobilt lärande tillåter eleverna att göra research på internet, använda pedagogiska program, kommunicera och bli problemlösare. Internet ger eleverna frihet att välja sina egna vägar. Lärarna blir guider.

Individanpassat lärande

Varje elev har olika behov, mål och motivationsfaktorer. Det är viktigt för lärarna att försöka möta de individuella behoven hos varje elev. Mobilt lärande gör det lättare läraren att göra detta och ger eleven tillgång till olika källor av innehåll och flera sätt att visa vad de har lärt sig: skriftligt, podcast, videor, grafer, interaktiva sidor eller använda ett obegränsat antal webb 2.0-verktyg.

Gamification

Gamification användningen av dator- och tvspel för att inspirera eleverna att engagera sig i inlärningsprocessen. I sin rapport om om pedagogiska spel, påstår Don Menn, "Eleverna minns bara 10% av vad de läser och 20% av vad de hör. Om det finns grafik som följer en muntlig presentation, stiger det till 30%, om de observerar någon som utför en åtgärd samtidigt som de förklarar det, 50%.
Men eleverna minns 90% om de gör jobbet själva, även om det bara som en simulering. "

Gamification är ett effektivt sätt att hjälpa eleverna att komma ihåg information genom att ge dem med ljud och visuell stimulans. Upplevelseen kan finjusteras för enskilda elever, samtidigt som man kan återkopplia, vilket möjliggör formativ bedömning. Sociala faktorer kan lätt integreras också. Med mobilt lärande kan du enkelt integrera gamification i utbildningen, vilket gör lärandet mer engagerande, underhållande och roligt. (Se grafiken nedan.)


 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss