Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Nyckeln till en lyckad lärplattformsimplementering

Vilket är det bästa sättet för att bedöma hur framgångsrik implementeringen av ett lärplattformsprojekt är? Enligt Global Business Development Manager Trond Skeie är svaret användning. De bästa projekten får mer än 80 % av personalen och eleverna att använda lärplattformen regelbundet inom ett år efter implementeringen, men hur gör de det?

När man pratar om implementeringsprojekt av lärplattformar vill Trond Skeie göra en jämförelse. ”Om du köper en bil åt någon som aldrig har använt en tidigare, lyckas de förmodligen inte så väl med den. Du måste se till att de vet hur de ska göra för att använda den – och att de har någonstans att ta vägen. Det är samma sak med lärplattformen. Du måste utbilda läraren, och ge läraren en god anledning till att använda den.”

Trond Skeie har arbetat med hundratals skolor och lokala utbildningsinstanser för att se till att de lyckas med sitt implementeringsprojekt från itslearning, och han har upptäckt några viktiga faktorer som alla projekt behöver för att lyckas.

Strategisk ledning

Principen bakom strategisk ledning är enkel: använd din lärplattform strategiskt för att öka användarens anpassning. Trond ger ett exempel. ”Jag arbetade med en lokal utbildningsinstans som avbröt lärarnas veckomöten och istället skapade en gemensam plats för personalen i itslearning. Även om det här i princip tvingade lärarna att använda itslearning var de nöjda eftersom veckomöten ansågs ta för mycket tid.”

Utbildning med pedagogisk fokus

”Det finns ingen anledning att visa en lärare hur de ska använda en lärplattform om man inte ger dem en anledning att använda den”, förklarar Trond. ”Så alla utbildningsbehov måste fokusera på ett pedagogiskt behov och ha en koppling till läroplanen.”

Som ett exempel nämner Trond en språklärare som han har jobbat med. ”Det visade sig att han hade en stor klass och kämpade för att få alla elever att prata under lektionerna. Så jag visade honom hur man kan skapa ljuduppgifter med den inbyggda ljudinspelaren. Det var en uppenbarelse för honom. Hans elever kunde spela in sina talövningar, och han kunde lyssna på dem och ge dem feedback efter lektionen.”

Identifiera de tidiga tillämparna

I varje organisation finns det några som vill ligga före den tekniska kurvan – och dessa är viktiga för implementeringsprojekt. Nyckeln är att implementeringschefen ska identifiera de lärare och den administrativa personal som mest sannolikt anpassar sig snabbt och ge dem all den utbildning och den support som de behöver.
”Vi erbjuder ofta tidiga tillämpare 'train-the-trainer'-kurser”, säger Trond. ”De kan erbjuda en mer skräddarsydd utbildning till sin avdelning än andra utbildare som skickas dit, och är mer direkt tillgängliga för att besvara frågor.”

Använda riktlinjer med tydliga mål

Även om många rektorer och utbildningsinstanser är motvilliga till att ange hur lärare ska använda lärplattformen, tycker Trond ändå att tydliga riktlinjer ökar anpassningen snabbt – särskilt bland mindre tekniskt lagda lärare. Men nyckeln är, menar Trond, att ange tydliga mål som är länkad till skolplanen.

”I Norge måste elever i årskurs 2 lära sig hur man skriver en digital text, och itslearning Early Learner interface med sina enkla textredigeringsverktyg är perfekt för uppgiften. Så att inkludera en riktlinje för lärare i årskurs 2 som säger att deras elever måste skriva en text i Om mig-avsnittet av itslearning gör inte bara att de använder systemet, utan visar tydligt fördelarna på samma gång.”

Och eleverna?

När frågan ställs om ökad användning bland eleverna ler Trond. ”Eleverna är väldigt sugna på teknologi. De behöver bara ett användarnamn och ett lösenord.”

Läs mer om itslearnings implementeringstjänster.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss