Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Peppade elever på Newton

I höst använder 1 000 Newton-elever itslearning

I september lanserades itslearning på Newtons skolor. I den här artikeln berättar Leo Brehm om varför itslearning var rätt val för Newton, om sina förväntningar på plattformen och hur itslearning bokstavligen kan öppna en värld av möjligheter.

Newton Public Schools, ett skoldistrikt i Massachusetts, USA, har stora planer för itslearning, vars plattform nyligen lanserades i skoldistriktet. Före lanseringen skulle lärare utbildas, kurssidor skapas och inlärningsmaterial laddas upp.

Distriktet har nyligen utbildat 35 lärare i plattformen. Totalt sett kommer mellan 1 600 och 1 800 distriktslärare att använda plattformen, säger Leo Brehm, Director of Information Technology and Library Media på Newton Public Schools. ”Vi har lärare som redan har presenterat plattformen för eleverna”, säger han. ”Vi försöker göra slutanvändarens upplevelse så smidig som möjligt.”

Antalet användare väntas öka med 500 procent

Distriktet har ambitiösa mål för itslearnings användarantal. Leo förväntar sig att 1 000 elever kommer att logga in på itslearning i höst, minst två till tre gånger per vecka. I slutet av året förväntar han sig att antalet kommer att öka till 3 000. I september 2013, ett år efter lanseringen, förväntar han sig en tillväxt på 500 procent av användarantalet jämfört med september 2012.

Leo och hans team har nu fullt upp med att fylla de olika kurserna med inlärningsmaterial. De ser en stor potential när inlärningsresurser görs tillgängliga på itslearning. ”Digitaliseringen av lärarmaterialet innebär en revolution för lärarnas tillvägagångssätt när de organiserar sitt material”, menar Leo. ”Tidigare samlade lärarna allt sitt material i pärmar.”

”Pärmarna uppdaterades tre till fyra gånger under en femårsperiod”, förklarar Leo. ”Vi vill se till att förnyelseprocessen sker oftare än så. Hela processen med att återskapa och dela kursplaner sker nu i itslearning. Vi hoppas att hela processen blir mer organisk.”

itslearning skapar ett ”inlärningsskifte” på Newton

Leo ser itslearnings organisations- och ledningsmöjligheter som stora fördelar för lärarna. itslearning kommer att innebära att lärarna kan ägna mer tid tillsammans med eleverna tid som de annars ägnar åt att förbereda sitt material.

”Möjligheten att samla informationen på ett och samma ställe kommer att hjälpa oss att förbättra hela lärupplevelsen”, menar Leo. ”Det tillåter lärarna att vara coacher eller mentorer vilket helt förändrar undervisningen. Vi tror att itslearnings lärplattform kommer att hjälpa lärare att bli de coacher och mentorer de borde vara.”

Lärarna är väldigt imponerade av itslearning

”Hittills har lärarnas kommentarer varit positiva. De tycker att systemet är väldigt intuitivt”, säger han. ”De tycker att det är en väldigt spännande möjlighet att samla allt material och samarbete på ett och samma ställe. De har länge efterfrågat ett liknande system.”

Leo säger att han är imponerad av ett antal av itslearnings funktioner, speciellt e-portföljen, de individuella utvecklingsplanerna och infopanelens gränssnitt. ”Jag tror att de kommer att bli väldigt populära”, menar han.

itslearning främjar ett globalt utbyte

Det mest spännande med itslearning tycker han att plattformens globala räckvidd är. itslearnings nätverk finns över hela världen, med användare i skolor i t.ex. Holland, Mexiko, Norge och USA. Även om geografin och nationaliteten skiljer användarna åt har de en gemensam nämnare i itslearning.

”itslearning är en global utbildningsplattform”, säger Leo. ”Den anknyter till utbildningsnätverk över hela världen, och gör att man kan skapa ömsesidiga relationer och dela kursplan. Med itslearning tror jag att vi kan skapa relationer som underlättar framsteg i lärande som inte har varit möjliga tidigare, vilket gäller bortom språkets och kulturens gränser.”

”En enastående möjlighet till förändring”

Allt eftersom Newtons lärare sätter sig in i itslearning tror Leo att de kommer att börja utnyttja dess fulla potential . De kan börja använda Google Dokument i plattformen, betygsboken och utvärderingsverktygen. ”Med tiden”, menar Leo, ”kanske till och med föräldrarna kan börja använda itslearning via föräldraportalen.”

”Vi är helt redo för det här”, säger Leo. ”itslearning är en enastående möjlighet till förändring på våra skolor.”

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss