Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Programvaruuppdatering juli 2015

I den här uppdateringen har vi utvecklat arbetsflödena för planering och bedömning och gjort en del förbättringar av befintliga verktyg. Nedan kan du läsa mer om nyheterna och förändringarna.

Tidsbesparande nyheter i planeraren

Efter den här uppdateringen kommer du att märka att du inte behöver klicka lika mycket när du arbetar med datum i planeraren. Nu kan du även spara tid genom att kopiera ämnen direkt mellan kurser även om det inte finns någon planering för ämnena. I den här filmen kan du se alla förbättringarna i planeraren.

Förbättringar av läroplansmålen

Det är nu enklare att arbeta med läroplansmål som inte ska bedömas, och vi har även gjort vissa förändringar i lagringsplatsen för läroplansmål. I den här filmen får du en förklaring av förändringarna.

Kommentarer och läroplansmål i slutgiltiga terminsbedömningar

Nu kan administratörer lägga till fler kommentarskolumner i kursbedömningarna. Det är nu även möjligt att lägga till en lista med läroplansmål i de slutgiltiga terminsbedömningarna. Se förändringarna i de slutgiltiga terminsbedömningarna.

Fler mallbrevsalternativ

Mallbrevsfunktionen har nu förbättrats genom att kategorierna närvaro, uppförande och bedömning har lagts till. Dessutom kan mentorer nu skapa bedömningsbrev som sammanfattande rapporter att skicka till elever och föräldrar vid terminsslut. Eleverna och deras föräldrar eller vårdnadshavare får nu personliga meddelanden om nya brev. Så här fungerar det.

Ny rapport över lagringsdistributionen

Vi inför nu en helt ny version av vår rapport över lagringsdistributionen. I den nya rapporten finns ett antal olika vyer som underlättar administrationen av lagringen och fakturering för den. Den nya lagringsrapporten kan börja användas strax efter huvuduppdateringen.

Förhållandet mellan vuxna elever och deras föräldrar

I de flesta länder finns en åldersgräns för när föräldrar inte längre har laglig rätt att få information om sina barn. Utifrån användarnas födelsedatum har vi nu gjort det möjligt för elever över en viss ålder att själva hantera sina förhållanden. Så här fungerar det.

Begränsa åtkomst till tilläggsbiblioteket

Det finns nu en ny inställning i Administration >> Redigera globala inställningar >> Funktioner och säkerhet för de som vill begränsa sina lärares åtkomst till tilläggsbiblioteket. Om det här alternativet är aktiverat kan inte lärarna längre se tilläggsbiblioteket.

Begränsa åtkomst till kurser i kurskatalogen

I vissa fall kan det vara önskvärt att lärarna bara kan se kurser från den egna organisationen/hierarkin och inte från alla andra organisationer på platsen. Vi har lagt till det här som ett alternativ i platsinställningarna där systemadministratörer kan ändra inställningen. Alternativet finns under rubriken Sekretess i Administration >> Redigera globala inställningar >> Funktioner och säkerhet.

Rättelser

Vi har även gjort några rättelser och förbättringar (pdf-fil).

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss