Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Programvaruuppdatering maj 2013

Årets andra uppdatering inleddes den 2 maj 2013 och innehåller ett antal länge efterlängtade funktioner. Vi har lyssnat på användarnas åsikter och tittat på förslagen som skickats in till vår idéportal och kan nu presentera ett helt nytt filuppladdningssystem, samt möjligheten att kopiera kurser inklusive allt innehåll och att skapa kursmallar.

I uppdateringen ingår även en funktion för matrisbedömning liksom flera andra förändringar och nya funktioner. Som vanligt blev alla webbplatser uppgraderade inom en vecka.


Skapa kurser från mall

Har du kurser med innehåll som återanvänds från termin till termin? När du lägger till nya kurser kan du nu använda en befintlig kurs som mall och kopiera över innehållet från den gamla kursen till den nya. Dessutom kan administratörer skapa kursmallar med innehåll som kan användas av alla på platsen eller organisationer på platsen.

Läs mer om kopiering och mallar i hjälpsektionen.
▲ Till början


Enklare filuppladdning

Vi erkänner att filuppladdningsfunktionen i itslearning inte har levt upp till förväntningarna på ett modernt webbprogram. Nu har vi glädjen att presentera en helt ny filuppladdningsfunktion där det går att dra och släppa filer som ska laddas upp (det finns en bläddringsknapp också). Några av de andra funktionerna är förhandsgranskning med miniatyrer och en förloppsindikator som visar hur långt uppladdningen har kommit.

Det går att ladda upp flera filer åt gången från Mina filer, kursfilerna liksom från uppgiftsverktyget.

Observera att dra-och-släpp-funktionen kan användas i de senaste webbläsarna i Windows och Apple OS X men att släppytan kanske inte kan användas i vissa inkompatibla webbläsare. Här kan du kontrollera om dra-och-släpp-funktionen kan användas i din webbläsare: http://caniuse.com/#feat=dragndrop

Så här fungerar det:
▲ Till början


Enklare matrisbedömning 

Med den här uppdateringen blir det möjligt att använda matrisbedömning. Matrisbedömning kan vara en hjälp för lärarna i deras bedömning, men det kan även klargöra för eleverna vad det är som förväntas av dem och ge dem möjlighet att använda lärarens feedback för att förbättra sig.

Vid matrisbedömning används tydliga bedömningskriterier för att kunna mäta elevernas inlärningsresultat. Med bedömningsmatrisen kan lärare dela upp läroplansmålen i mindre delar och utvärdera hur mycket eleverna lärt sig utifrån ett antal kriterier, inte bara från ett siffer- eller bokstavsbetyg. Om bedömningsmatrisen presenteras för eleverna innan de börjar arbeta med en uppgift är de medvetna om vilka kriterier som deras arbete kommer att bedömas efter och kan ha det i åtanke medan de arbetar.

I itslearning kan lärarens egna bedömningskriterier läggas in som komplement till de läroplansmål som har importerats till eller skapats i en kurs. Det kan göras från sidan med läroplansmål eller vid redigering av en uppgift som har läroplansmål kopplade till sig.

Läs om hur du använder matrisbedömning i hjälpsektionen.▲ Till början


Nytt verktyg för att lägga till länkar och filer

Före den här uppdateringen gick det att lägga in länkar och filer i kurser via två olika alternativ , nämligen Lägg till länk och Lägg till fil. Nu går det att lägga till filer och länkar med ett nytt verktyg kallat Lägg till fil eller länk. Filer och länkar som läggs till med det här verktyget kan även delas med andra i biblioteket (se nedan).

Läs mer om filer och länkar i hjälpsektionen.▲ Till början


Dela filer och länkar i biblioteket

Förutom sidor går det nu även att dela länkar och filer i Mitt bibliotek. Det här innebär att du kan dela länkar och filer med dig själv så att du lättare kan återanvända dem i senare kurser. Du kan även dela dem med dina kolleger på skolan eller, om du vill, med itslearninganvändare i hela världen.

När du vill börja dela filer och länkar klickar du på fliken Mitt bibliotek och sedan på Lägg till och Lägg till fil eller länk. Om du vill dela med dig av det som du har lagt in i biblioteket med andra användare klickar du på Delning längst upp i högra hörnet.

Nu finns det även fler metadatafält som gör att det blir lättare att söka efter material i biblioteket. Nu kan du även koppla läroplansmål till de objekt som du lägger in samt ange om det material du lägger in är ljud-, bild-, film- eller textbaserat.

När du lägger till innehåll från en kurs med Lägg till innehåll från Mitt bibliotek kan du nu välja vilket format du vill söka efter. Om du till exempel vill söka efter bilder på Elvis Presley markerar du kryssrutan Bild och söker på ”Elvis Presley”.▲ Till början


Förbättringar i planeraren

Planeraren blir mer och mer populär, och i den här uppdateringen har vi flera intressanta nyheter. För att du ska få en bättre överblick och för att det ska bli lättare att se vad som händer i dina kurser finns det nu en flik för planeraren i kalendern där du kan se en sammanställning över planerna för alla dina kurser och bläddra bland dem.

Gränssnittet för att lägga till resurser har också förbättrats genom att det nu går att lägga till resurser från biblioteket och skapa element från en lägg-till-meny liknande lägg-till-menyn för kurser.

Vi har dessutom förbättrat presentationen och hanteringen av datum och lagt till en avgränsning mellan lektionerna i planerarens innehållsblock.▲ Till början


Rättelser

Ett flertal problem har rättats till, varav följande är de viktigaste:

  • Händelser är nu sorterade efter datum och tid när föräldrar öppnar sina barns händelseinnehållsblock på infopanelen för föräldrar. Detsamma gäller för elevernas och lärarnas vyer.
  • Tidsstämpeln för provförsök som inte avslutats ändras inte längre när elever öppnar provet igen efter att inlämningstiden passerat.
  • Specialtecken, som ””, kan nu användas i kommentarerna till uppgiftssvar. På så sätt visas alltid kommentarerna rätt i den personliga rapporten.
  • Ett problem med radavstånd för text med annorlunda format och teckensnitt i planeraren har lösts.
  • Standardperioden ställs nu automatiskt in som innevarande period (utifrån datum).
  • Det går nu att ladda ned avi-filer från Internet Explorer 9.
  • I uppgiftsöversikten visas nu rätt information när tabellen är filtrerad på Inte inlämnad.
  • Ett antal korrigeringar och förbättringar har gjorts för att förbättra den manuella provbedömningen.
  • Problemet med sorteringen i deltagarlistor för prov har lösts.
  • Korsordstillägget fungerar nu på iPad.

1 comment (Add your own)

1. Ali wrote:
This is for Carolyn in Virginia. We found 5 of those bicci bling chairs in the sievlr grey color (called mink) with the diamond rhinestones in the back. Two in tj Marx in fla and 3 in ct. We need at least ONE more to complete set. if you want to sell the one or if anyone has seen one anywhere please buy it or them and we will gladly pay you and pick up or pay for shipping. We checked most Marshall's on the drive to fl from ct but to no avail. PLEASE please help!!! Thank you!!! Patdkelly @cox.net

June 8, 2013 @ 7:32 AM

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss