Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Rollspel ger yrkeselever värdefull arbetserfarenhet

Hur kan man göra sin yrkesutbildning direkt tillämplig på olika arbetssituationer? Anne Brunborg är sjuksköterska till yrket och arbetar som hälsopedagogiklärare på Røykens gymnasium i Norge. För att göra sjuksköterskeutbildningen mer praktisk skapar hon ett fiktivt sjukhem med itslearning och använder en storyline – en pedagogisk metod för aktiv inlärning – för att göra undervisningen mer levande.

 

Projektet ingår i en sex veckor lång tvärvetenskaplig process. Hennes elever börjar bokstavligen från noll då de måste ”bygga” det virtuella sjukhemmet med hjälp av elever från byggutbildningen. När byggnaden är klar inleds sjuksköterskeutbildningen.

I det som Anne kallas ett långsiktigt avancerat rollspel ansvarar eleverna för att forma varje aspekt i sjukhemmet. Deras lärare ger dem stommen till rollspelet och fungerar som rådgivare – t.ex. genom att hjälpa dem diagnosticera patienter och ge råd om sjukhemmets ekonomi – med det övergripande målet att skapa en engagerande inlärningsupplevelse.

”itslearning ger lärarna en unik möjlighet att hantera, hjälpa och nå elever under projektets gång”, säger Anne.

Gör arbetet levande i itslearning

Även om sjukhemmet inte finns på riktigt blir det virtuellt levande i itslearning. Anne har skapat en kurs som fungerar som intranätportal för sjukhemmet – lite som informationskanalerna som hennes elever kommer att använda på verkliga vårdinstitutioner. I itslearning kommunicerar de blivande sjuksköterskorna med varandra och lärarna, läser nyheter och lämnar in arbetskrav – allt som en del av rollspelet.

Genom att använda itslearning blir den arbetsrelaterade undervisningen mer realistisk eftersom eleverna introduceras till nya roller i itslearning. Det ger dem mer ansvar och ökar deras kunskaper om aktiviteterna i itslearning.

”Eleverna får organisera, publicera och kommentera sitt arbete. En realistisk undervisningssituation motiverar eleverna och ger dem en känsla av vad som är viktigt, vilket skapar ett engagemang,” förklarar Anne.

Nya metoder ger engagerade elever

Prisvinnare
Anne var en av tre vinnare i kategorin Kreativ användning av en inlärningsplattform på konferensen Del & Bruk 2011. Hon nominerades för sitt arbete med det virtuella sjukhemmet. Kursen finns på itslearnings community (endast på norska). Sök efter ”RYVS Heggum Helsetun” (filtrera norska kurser).
Anne och hennes elever kombinerar digitala verktyg med en rad inlärningsmetoder – både muntliga och skriftliga – som matematik, teckning och rollspel. Lärare i gemensamma kärnämnen bjuds in i yrkesutbildningen via itslearning, och Anne säger att erfarenheterna av itslearning kan hjälpa eleverna i framtiden.

”Idag ser vi ett ökat fokus på digitala kunskaper, även inom den allmänna hälsovården. Genom att använda itslearning får eleverna värdefulla kunskaper om ICT som förbereder dem inför arbetslivet.”

En känsla av värde

Eleverna upplever en känsla av värde när deras arbete visar sig vara till nytta för deras ”kollegor” på sjukhemmet. En enkät som genomfördes i itslearning visar att eleverna uppskattar möjligheten att lära sig av varandra. De tycker också om de varierande uppgifterna, ansvaret och den realistiska undervisningen som kan överföras direkt på ett riktigt sjukhem.

”Det här undervisningssättet kan överföras på alla som kan koppla sitt ämne till ett riktigt yrke och till situationer i verkliga livet som eleverna kommer att stöta på efter att de går ut skolan. Kan vi inte göra det i alla ämnen?” frågar Anne.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss