Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Skapa effektiva individuella utvecklingsplaner

Med hjälp av individuella utvecklingsplaner kan eleverna bättre förstå och ta ansvar för sin utbildning, men hur kan du se till att de fungerar för eleverna?

Enligt forskning av professor John Hattie vid University of Auckland är en av de viktigaste faktorerna för framgångsrik utbildning ”egenrapportering”, vilket Hattie definierar som elevens förmåga att förstå vad han eller hon gör och förklara det, samt eventuella brister i förståelsen, för sin lärare.

Monika SolvigMonika Solvig, lärare på gymnasieskolan i Hop i Norge, använder de individuella utvecklingsplanerna i itslearning för att öka egenrapporteringen bland eleverna. Hur gör hon det?

En femstegsmetod till individuella utvecklingsplaner

Enligt Monika är ledordet i framgångsrika individuella utvecklingsplaner ”reflektion” och hon använder en femstegsmetod för att ge eleven en central roll.

1. Monika använder läroplanen för att sätta upp konkreta mål som hennes elever kan importera till sina individuella utvecklingsplaner. Eleverna väljer vilka mål de vill fokusera på utifrån feedback på tidigare arbete.

2. Eleverna sätter upp en konkret plan för hur varje mål ska uppnås och uppdaterar sina individuella utvecklingsplaner regelbundet.

3. Monika, och elevens föräldrar om de vill, kan regelbundet kontrollera hur det går och lägga till kommentarer eller frågor som uppmuntrar till eftertanke.

4. När ett mål har uppnåtts dokumenterar eleven sina framsteg i sin ePortfolio med tankar kring hur målet uppnåddes och vad det är han eller hon har uppnått. Återigen kan Monika lägga till kommentarer som uppmuntrar till mer eftertanke.

5. Monika har en gång per termin ett samtal om den individuella utvecklingsplanen med varje elev. I idealfallet ska eleven leda mötet och visa vad han eller hon uppnått och beskriva sina mål för nästa termin. Monika bjuder också in föräldrarna till ett möte med eleven varje termin.

Fungerar individuella utvecklingsplaner?

– Det är faktiskt väldigt svårt att dokumentera effekten av individuella utvecklingsplaner. Men i allmänhet visar forskning att det fungerar att reflektera över sin egen inlärning och att individuella utvecklingsplaner är till hjälp under processen. Vårt bästa exempel får vi kanske från föräldrar som har barn på gymnasiet. De kan se hur förmågan att reflektera, som eleven lärt sig med hjälp av individuella utvecklingsplaner, kommer till nytta när barnen behöver ta mer ansvar för sin utbildning, säger Monika.

Läs mer om verktyget för individuella utvecklingsplaner i itslearning

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss