Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Tentor via nätet sparar tid och pengar

Högskolan i Narvik har ett nyskapande sätt att sörja för sina distansstuderande. Alla utbildningsprogram kan läsas via internet och 40 procent av studenterna läser på distans. Skolans upplägg med digital undervisning kan tjäna som ett exempel för skolor som investerar i distansutbildning. Högskolan är sedan länge kund till itslearning, och man har nu tagit fram ett nytt tentamenssystem som sannolikt kommer att göra det mer lockande att läsa på distans. I och med detta befäster man sin ställning som den främsta utbildningsanstalten för nätbaserad utbildning i Norden.

Arild Steen, högskolelektor i datavetenskap på högskolan i Narvik, säger att skolans nya nätbaserade tentamenssystem totalt kommer att förändra hur distansutbildning går till. Förut var distansstuderande tvungna att åka till olika testcenter (andra universitet, myndighetskontor eller studiecenter som hade samarbete med högskolan) för att skriva tentamen som övervakades av skrivvakter. I dag använder högskolan en serie olika verktyg, bland annat itslearning, för att kunna anordna nätbaserade tentamina som kan skrivas från i princip var som helst. Systemet, som ännu så länge bara är i testfasen, sparar både skoladministrationen och eleverna tid och pengar. Först loggar studenterna in i itslearning och öppnar tentan som Steen har skapat. Tentor som skapas i itslearning kan ha upp till tio olika typer av frågor, från sant- och falskt- till flervalsfrågor. ”Det fungerar verkligen bra att använda itslearning till tentamen. Jag försöker att alltid använda plattformen på nya sätt. Jag använder så många funktioner i den som möjligt för att få ut det mesta av den”, berättar Arild.

Ger konkurrensfördelar

När studenterna har loggat in i itslearning går de med i ett nätmöte anordnat genom Adobe Connect. De delar sedan sitt skrivbord och sätter en webbkamera bakom sin arbetsplats så att en skrivvakt kan övervaka dem från en annan plats. ”Vi håller på och experimenterar med det här och resultaten verkar bra. Vi skickade ut frågeformulär till studenterna efter tentorna. De uppgav att de är nöjda med tentamensmetoden eftersom de sparar tid och pengar. De behöver inte längre resa långa sträckor för att skriva tentamen. Det är också lättare administrativt sett. Ur ett större perspektiv ger den här metoden även en konkurrensfördel eftersom den gör våra distansutbildningar mer attraktiva”, säger Arild.

Grundsystem

Nättentamina är i linje med högskolans planer på att använda internet som en studieplattform som ska komplettera undervisningen i klassrummet. Detta fokus har lett till att högskolan i Narvik kan erbjuda det enda nätbaserade högskoleingenjörsprogrammet i Norge. Därutöver läggs alla föreläsningar i alla ämnen ut på itslearning så att studenterna kan välja var, när och hur ofta de vill se dem. ”Genom att göra det lättare för distansstuderande att skriva tentamina blir högskolan i Narvik ett attraktivare ställe att studera på”, säger Rolf Håkon som är teknikansvarig på högskolan. ”itslearning är vårt grundsystem. Allt undervisningsmaterial finns på plattformen. Utan itslearning skulle vi inte kunna genomföra våra nätbaserade utbildningsprogram”, säger han.

Underlättar lärarnas arbete

I dag använder över 90 procent av lärarna på högskolan i Narvik itslearning regelbundet. Det har inte alltid varit så. För fem år sedan använde endast hälften av lärarna itslearning. Men allt eftersom lärare och studenter blev mer och mer medvetna om fördelarna med att använda plattformen ökade användningen lavinartat. ”Studenterna blir faktiskt riktigt irriterande om deras lärare inte använder itslearning”, berättar Rolf Håkon. ”De förstår hur praktiskt det är att ha ett system där det är lätt att hitta ämnesrelaterad information.”

Rolf Håkon tror att den ökande användningen beror på att man på senare år börjat använda mer teknik i undervisningen generellt. Det i sin tur kan bero på att det finns krav på att lärarna ska använda digital teknik i undervisningen enligt den norska nationella läroplanen och på att den allmänt rådande uppfattningen är att skolor måste börja använda digital teknik för att hålla samma takt med resten av samhället.

Lättare att organisera

Men Rolf Håkon har även en annan förklaring till ökningen. ”Våra lärare har insett hur praktiskt itslearning är för att kommunicera med studenterna om studierna”, säger han. ”Det gör lärarnas dagliga arbete så mycket lättare, och de förstår att de blir mer begränsade av att inte använda plattformen än av att använda den. När jag säger att det gör livet enklare för dem menar jag inte bara undervisningsarbetet. Jag menar även sådant som dialog med studenterna och möjlighet att informera och ge återkoppling. Studenterna skickar meddelanden till sina lärare och får statusuppdateringar om kurserna de läser. itslearning gör det lättare att organisera undervisningen.”

Lärarna på högskolan har också insett de pedagogiska fördelarna med undervisning via en lärplattform. Arild, som har använt plattformen i över tio år, säger att han försöker använda så många av plattformens funktioner som möjligt. ”Jag använder itslearning dagligen. Det är det absolut bästa sättet att kommunicera med mina studenter på och hålla reda på vad de gör och hur det går för dem. Det är ett mycket viktigt arbetsredskap”, säger han.

Plattformen används för att dela ut, lämna in och rätta arbeten

Han uppdaterar betygsboken regelbundet så att studenterna kan se hur det går för dem. Plattformen fungerar även som ett kommunikationsnav för studenternas projektarbeten. ”Studenterna brukar bjuda in mig till projekt, och sedan kan jag bistå med råd och hjälp via diskussionsfunktionen”, säger han. Han tillägger att diskussionsfunktionen även kan användas som ett forum för studenter som vill gå med i projektgrupper.

Även om Arild gärna ger studenterna tentor via plattformen använder han den mest för att ge studenterna arbetsuppgifter som de ska utföra. Ett typiskt exempel är en uppgift som studenterna fick nyligen där de skulle skapa ett program i Linux. I uppgiftsbeskrivningen fick studenterna en lista med uppgifter och frågor som de skulle besvara medan de installerade programmet. Efter installationen skickade de in sina svar. ”I det här fallet fick studenterna uppgiften via itslearning och lämnade in den via itslearning. Så allt fanns där på plattformen”, säger han. ”Jag använder itslearning för allting. Det är där jag lägger ut allt, och det är det mest praktiska sättet att kommunicera med mina studenter på. Plattformen är navet i min undervisning.”


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss