Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Tio saker som kommer att försvinna i undervisningen före år 2020

Världen förändras och skolan behöver förändras i samma takt. Här är tio saker som vi tror kommer att försvinna före år 2020.

1. Den bärbara CD-spelaren

Språklärare: gläd er. Ni behöver inte längre komma ihåg att hämta en CD-spelare från förrådet innan ni ska ha hörförståelseövningar med eleverna. Alla hörförståelsetexter och videoklipp kommer att finnas på och spelas upp via utbildningsplattformen.

2. Lappar till läraren i skolväskan

År 2020 kommer många av de elever som slutar i år att själva vara föräldrar och ha egna barn i skolåldern. Kan du föreställa dig att eleven får med sig en handskriven lapp till läraren i sin väska? Med infopanelerna för föräldrar i utbildningsplattformen kommer föräldrarna att kunna hålla koll på vad som händer i skolan.

3. IT-avdelningar (som de ser ut idag)

Molnbaserade tjänster – som lanseras starkt av Google och Microsoft – kommer att förändra hur både företag och utbildningsinstitutioner använder IT-resurser. Specialiserade företag kommer att lagra data och programvara, lärare och elever kommer åt dem via en bärbar enhet med Internet och de IKT-ansvarigas roll blir att välja och samordna leverantörer.

4. Okunskap om HTML

Datakunskaper som HTML är inte längre något som bara datornördar och tekniker sitter på. Designers, journalister, återförsäljare och småföretagare behöver alla ha webbplatser. Alla behöver lära sig grunderna i hur de skapar en webbplats – och det lär de sig i skolan.

5. Standardiserad undervisning

Teorin om flera intelligenser av Howard Gardner har sina svaga punkter, men de flesta håller med om att människor lär sig på olika sätt. Svårigheten har alltid varit att hitta tid och resurser för att göra aktiviteterna och lektionerna annorlunda. Teknik ger oss allt större möjligheter för detta. I takt med att utbildningsplattformar integreras alltmer i undervisningen – både i och utanför klassrummet – får eleverna fler möjligheter att välja hur de gör sina uppgifter.

6. Papper (och skolböcker)

Vi använder alla papper och många av oss älskar det, så det lär inte försvinna helt till 2020. Men det kommer inte längre att anses som det bästa arbetsredskapet. All viktig information i skolan – från undervisningsmaterial och elevarbeten till kommunikation och rapporter – kommer att skapas, lagras, delas och uppdateras i skolans utbildningsplattform online.

7. Hemläxor

Mixad utbildning är på frammarsch, och fler och fler skolor försöker hitta möjligheter för eleverna att lära sig på ett varierat sätt. Därför kommer hemläxor, som de ser ut idag, att försvinna. I stället får eleverna uppgifter och tidsgränser och de kommer att arbeta både hemifrån och på skolan.

8. Rädslan för Facebook

Genom utbildningsplattformar kan skolan lära eleverna hur de använder sociala medier, till exempel bloggar, nätverkswebbplatser och diskussionslistor, i en säker miljö som styrs av skolan. Lärarna kan på så vis utbilda eleverna i fördelarna och de möjliga riskerna med att använda webbplatser som Facebook, Flickr och Twitter.

9. Rädslan att misslyckas

Sir Ken Robinson hävdade på TED-konferensen att skolans traditionella fokus på rätt och fel dödar kreativiteten. Ny teknik för bedömningar, till exempel individuella utvecklingsplaner och formativ bedömning, kommer att hjälpa lärarna att fokusera på inlärningsprocessen och elevens framsteg, snarare än på rätt eller fel svar.

10. Bänkrader

visionmapper.org.uk kan du se hur skolbyggnader och klassrum skulle kunna se ut jämfört med i dag.

Obs! Den här artikeln har inspirerats av det utmärkta inlägget på bloggen Paperless teaching.


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss