Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Uppdatering programvara maj 2014

I årets första uppdatering fortsätter vi att fokusera på följsam design för mobila enheter. Vi kan också erbjuda några helt nya funktioner som vi hoppas att du ska tycka är användbara. Vi tror att många kommer att tycka om den nya kalendern och dropboxintegreringen. Vi introducerar dessutom ett nytt och enkelt sätt att integrera appar, ett nytt utseende på planeraren och mycket mera. Du kan läsa allt om uppdateringarna nedan.

Ny kalender!

Glöm allt du vet om kalendern i itslearning. Vi har skapat en ny kalender som innehåller allt du behöver för att du ska kunna hålla reda på vad som händer i dina kurser. Du kan ha full koll på scheman och möten, och dessutom är den enkel att använda. Det går bland annat att göra ändringar direkt i kalenderrutorna, klasserna är färgkodade för att vara lätta att särskilja, och det finns avancerade filter, dra-och-släppfunktion och möjlighet att se andras kalendrar. Samtidigt har den blivit möjligt att exportera kalendern till andra kalendrar via iCal.

Läs mer om den nya kalendern eller titta på en demonstrationsfilm.

▲ Till början


Skapa eget bibliotek med läroplansmål

Har du någon gång känt behov av att kunna skapa egna läroplansmål som du, dina kollegor eller hela skolan kan tänkas ha användning för? Då är antagligen det nya biblioteket med läroplansmål precis vad du behöver. Här kan du skapa, och även importera ett bibliotek med egna läroplansmål. Målen kan sedan användas som utvärderingskriterier i t.ex. uppgifter och prov.

Läs mer om biblioteket för läroplansmål eller titta på en demonstrationsfilm.

▲ Till början


Ett nytt sätt att använda appar

Vårt tilläggsbibliotek är populärt, men nu introducerar vi nya sätt att integrera appar i itslearning. LTI är en förkortning för Learning Tools Interoperability och det är en standard som sköts av IMS Global Learning Consortium. Genom den här standarden går det att via internet sömlöst koppla till program och innehåll som ligger på andra servrar. Som itslearning-användare kan du med hjälp av LTI ansluta till flera olika spännande verktyg. De här apparna tillhandahålls inte av itslearning, men vi gör det möjligt att använda dem på plattformen.

Läs mer om hur lätt det är att lägga till LTI-verktygen.

▲ Till början


Dropbox + itslearning = bättre åtkomst till filer

Det är nu lättare än någonsin att komma åt filer på ditt dropboxkonto och överföra dem till itslearning. I fil- och länkverktyget finns ett nytt dropboxalternativ där du kan välja filer från din dropbox och överföra dem till itslearning.

Läs mer om hur lätt det är att koppla en dropbox till itslearning.

▲ Till början


Nytt utseende på planeraren

De som använder mobila enheter kommer helt säkert att uppskatta det nya utseendet på planeraren. Det tidigare utseendet var tyvärr inte särskilt lämpligt för små skärmar. Tabeller blev utdragna, och användarna var tvungna att hela tiden bläddra fram och tillbaka. Vi har fixat allt det där med det nya utseendet och skapat en version som ser snygg ut även i utskrift. Du kan också växla mellan det gamla och det nya utseendet och välja det som passar dig bäst.

Se demonstrationsfilmen om den nya planeraren.

▲ Till början


Andra förbättringar

Nytt innehållsblock för meddelanden

Förut visades en liten del av innehållet i meddelanden i innehållsblocket. För att det inte ska gå att se känsligt och privat innehåll på infopaneler visas nu endast avsändare och tidsstämpel. Om du klickar på avsändaren öppnas meddelandet och du har möjlighet att svara på det direkt från innehållsblocket.

Uppgifter

Du kan nu förhandsgranska filer som lästs in i itslearning utan att behöva ladda ned dem. Än så länge går det bara att se multimediefiler men vi kommer att utöka funktionen till fler filtyper i framtiden. Enligt användarnas önskemål har vi även gjort en mindre ändring i hur användargränssnittet ser ut när en uppgift sparas som utkast. Förut fanns det risk för att eleverna skulle tro att de hade skickat in en uppgift när de egentligen bara hade sparat den som utkast.

Bedömningsöversikt

För att eleverna ska få bättre överblick över sina bedömningsresultat har vi nu lagt in en funktion i översikten där de kan se sina senaste bedömningsresultat. Här visas de fem senaste bedömningsresultaten. När du provar den här nya sidan kan du också uppleva den nya följsamma sidlayouten.

Förbättrade menysidor och tabeller

För att det ska fungera bättre på små skärmar har vi ändrat utseendet på många av våra menysidor som tilläggssidan i kurser, administrationssidan och ePortfolio-sidorna. Förut fungerade de här sidorna inte så bra på små skärmar. Nu lägger sig kategorirutorna ovanför varandra och innehållet presenteras i tre kolumner. På så sätt blir sidflödet bättre på alla olika skärmupplösningar. Även flera av våra tabeller har förbättrats och anpassats för mindre skärmar.

Kriteriebaserad bedömning

För mer flexibilitet i olika utbildningsmiljöer går det nu att välja om statusinformation ska visas med hjälp av alternativet Visa rapportstatus för eleverna. Det här alternativet är inte förvalt. Administratörer kan välja alternativet för alla nya kurser i inställningarna för läromålsrapportering och lärare kan göra det i sina kurser under bedömningsinställningarna på sidan Inställningar >> Läroplansmål.

Allmänna ändringar i planeraren

När man förut skapade ett nytt ämne skapades det automatiskt en mapp för det. Element som skapades i planeraren för det ämnet hamnade då i den mappen. I den här versionen är kopplingen mellan ämnet och mappen ännu starkare; om du byter namn på ämnet eller tar bort det gäller det också mappen. Ett statusmeddelande visas för mappar som är kopplade till ett ämne i planeraren. (Ändringarna som beskrivs i det här avsnittet gäller både det nya utseendet som beskrivs ovan och det gamla.)

Visa elever som har hoppat av och deras betyg

Elever som har hoppat av eller slutat på en kurs försvinner inte längre helt från kursens deltagarlista. Vi har lagt in en ny flik i kursdeltagarmenyn som heter Avhoppade deltagare. Här visas alla elever som påbörjat kursen men som inte längre går kvar på den. Från den här översikten går det även att gå vidare till deras bedömningsöversikter.

Tillfällig åtkomst till kurser för elever

Det går nu att ge elever tillfällig åtkomst till kurser via sidan ”Avhoppade deltagare” på kursens deltagarsida. Då får de samma åtkomst till kursen som alla andra kursdeltagare. De kan öppna kurssidorna och skicka in uppgifter. Lärarna kan dessutom lägga in bedömningsresultat och annan information om eleverna.

OBS! Den här funktionen måste aktiveras på platsnivå. Kontakta din IT-avdelning.

Organisations-API

Vi har skapat fem nya tjänster i organisations-API:n:

 • Create.ExtensionInstance (sida)
 • Create.ExtensionInstance (fil)
 • Read.courses.for.person
 • Read.project.for.person
 • Read.projects

Vi har även gjort vissa ändringar i tjänsten Create.Course.Planner.

Närvaro och mentorgruppsadministration

Förbättringar på närvarosidan
Terminsöversiktssidan över närvaro har ändrats på flera ställen för att underlätta mentorernas arbete. Det går nu till exempel att klicka på ett datum och snabbt få fram närvaron för en viss dag eller en viss elev. Det går nu även att

 • ändra närvaroanmärkningar
 • omvandla timfrånvaro till dagsfrånvaro
 • visa det totala antalet timmar lektionsfrånvaro i rapporten.

Mentor: lägga till och ta bort enskilda elever från mentorgrupper

Det är inte längre nödvändigt att skapa särskilda hierarkigrupper och koppla grupper av elever till mentorgrupper. Nu kan mentorer även kopplas till enskilda elever.

Tydligare åtskillnad mellan terminer
För att det ska vara enklare att snabbt hitta rätt termin är terminerna nu indelade i innevarande, framtida och föregående.

▲ Till början


Mindre ändringar

 • Det är nu enklare att ändra en fråga i ett prov genom att bara klicka på frågans namn i frågekolumnen.
 • Vi har omstrukturerat "white list"-filtret, och nu går det betydligt snabbare än förut att lägga in stora textavsnitt.
 • Fliken Anmälda elever i kurser heter numera Sökande. Det namnet är bättre eftersom användarna kan se både de som har anmält sig genom fri anmälan och de som har angett registreringsnyckel. Det står även hur många ansökningar som ännu inte behandlats. Det finns nu även ett nytt filteralternativ som filtrerar fram en lista med obehandlade ansökningar.
 • Vi har ändrat vilken organisation som är förvald när en elev skapar ett mallbrev som inte är direkt relaterat till en kurs. Om eleven bara är registrerad på en viss skola är den skolan förvald som organisation. Om eleven är registrerad på flera skolor eller bara på en plats är det platsen som är förvald som organisation.
 • Förut kunde administratörer endast koppla föräldrar till barn. Nu går det även att koppla barn till föräldrar.
 • Administratörer kan nu se användares kurser och projekt. Det finns en ny flik som heter Projekt och kurser på sidan för användarredigering där administratörer lättare kan se och administrera deltagande i kurser och projekt.
 • Vi har uppdaterat e-postmeddelandena som skickas till användarna om nya uppgifter, nyheter och meddelanden på anslagstavlor.
 • Diskussionsdeltagare kan nu lägga in svar i en diskussion direkt från diskussionstrådssidan.
 • Det går nu att ändra händelser med resursbokning även om en resurs är tillknuten.
 • Märkningen som visar att nya meddelanden inkommit i den personliga menyn visas nu även på skärmar med lägre upplösning.
 • I svarslistan i uppgiftsverktyget visas det inskickade svaret när du klickar på Visa längst ut till höger, men det är deltagarens namn som har den mest framträdande placeringen. Vi har nu gjort den länken mindre framträdande och Visa-länken lyfts fram bättre.

Rättelser

Ett antal problem har rättats till, varav dessa är de viktigaste (pdf-fil, endast på engelska).▲ Till början


No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss